FrågaSKATTERÄTTKapitalvinstskatt14/11/2015

Kapitalvinstberäkning vid avyttring av bostadsrätt

Ska bli utköpt av min man,han bor kvar i vår lägenhet. Hur mycket måste jag då skatta på dessa pengar??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den skatt du ska betala regleras i inkomstskattelagen. Eftersom du inte nämner några siffror eller liknande kommer jag endast ge dig en översiktlig bild av vad som gäller när du säljer din del av lägenheten. Du kan sedan sätta in de siffror som gäller för dig i de uppgifter jag nämner här.

Kapitalvinst ska betalas när du avyttrar tillgången. Med detta menas i ditt fall när du säljer tillgången (44 kap 3§). Beräkningen sker genom att ersättningen du får för din lägenhet minskas med utgifterna för avyttringen (tex mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap 13§).. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgifter, dvs. det du en gång betalade för din lägenheten ökat med utgifter för förbättring (44 kap 14§). Om du går med vinst sker kvotering enligt 46 kap 18§. Detta innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten ska tas upp som inkomst av kapital. Ett exempel får illustrera det som ovan sagts:

X köper en bostadsrätt för 1 000 000kr och säljer denna för 1 500 000. X betalar 50 000kr i mäklararvode vid försäljningen. Anskaffningsutgiften är 1 000 000, ersättningen för avyttrade tillgången 1 500 000 minus 50 000kr = 1 450 000kr. Detta minskas sedan med omkostnadsbeloppet som i detta fall utgörs av 1 000 000 (anskaffningsutgiften). Här har en vinst på 450 000kr uppstått som ska tas upp till beskattning. Av detta belopp ska endast 22/30 tas upp till beskattning, med andra ord kan man säga att endast 22% av 450 000 ska beskattas. I detta fall blir X beskattat med 99 000kr.

Det du alltså måste beskatta är 22/30 av din egen eventuella kapitalvinst vid försäljningen!

Hoppas svaret gav dig den vägledning du behöver!

Vänligen,


Ronny HusseinRådgivare