Kapitalvinstberäkning för fastighet med ny- och tillbyggnad

2015-02-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Min mamma har ett fritidshus som hon önskar sälja.Det köptes som en tomt på 50 talet, sedan byggdes det ett hus (sommarstuga ) på 60 talet, ett garage blev även byggt samt ett uterum under 90 talet.Hur beräknas skatten vid försäljning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid försäljning av fastighet med vinst uppstår en kapitalvinst. Kapitalvinsten beräknas genom att ersättningen för fastigheten minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet 44 kap. 13 § Inkomstskattelagen (IL), här. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning ökat med utgifter för förbättring s.k. förbättringsutgifter (44 kap. 14 § IL). Förbättringsutgifter är kostnader för ny-, till- och ombyggnader. Dessa utgifter får räknas med i omkostnadsbeloppet om de uppgått till minst 5 000 kr under ett år ( 45 kap. 11 § IL). Har det under de senaste fem åren skett förbättrade reparationer och underhåll räknas de också som förbättringsutgifter (45 kap. 12 § IL)

För din mamma gäller således att kostnaden för tomten är utgifter för anskaffning och vad gäller huset, garaget och uterummet är de förbättringsutgifter. Alla dessa utgifter får alltså räknas med vid beräkning av kapitalvinsten. Av kapitalvinsten ska tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning 45 kap. 33 § IL). Skattesatsen på detta belopp är 30 % (65 kap. 7 § IL).

Vänliga hälsningar,

Ola Silvén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll