Kapitalvinst vid försäljning av hus (fastighet)

2015-06-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejMin mamma har sålt sitt hus och ger pengarna till mig och min bror.Hon har inte betalt någon vinstskatt.Vad händer då?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om inkomstskatt finner du främst i Inkomstskattelagen, IL (se här). Allmänna regler om kapitalvinster finns i 44 kap IL, i 13-14 § regleras hur kapitalvinsten ska beräknas. Förenklat utgörs vinsten av ersättningen (försäljningspriset) - omkostnadsbeloppet (anskaffningsutgiften plus vissa förbättringsutgifter). Av denna summa ska när det gäller privatbostadsfastigheter 22/30 tas upp till skatt (kvotering), se IL 45:33. Eftersom det rör sig om skatt i inkomstslaget kapital gäller en skattesats på 30 %, IL 65:7. Om vi antar att försäljningspriset uppgår till 100 000 mer än omkostnadsbeloppet blir skatten alltså 100 000 x 22/30 x 0,3.

Det spelar ingen roll att er mamma har gett er pengarna, det är hon som har sålt fastigheten och kommer att behöva skattas för denna vinst det år den avyttras (säljs), se om beskattningstidpunkten i IL 44:26.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Emilia Ohlin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll