Kapitalvinst vid avyttring av personlig tillgång

Hej, Min son har ärvt en bil av sin far som han nyligen sålt med vinstmarginal. Vad gäller skattemässigt och hur deklarerar man detta? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Kapitalvinster ska beskattas i inkomstslaget kapital (inkomstskattelag - IL 41:1).

Kapitalvinst innefattar vinst vid avyttring av en tillgång (IL 41:2).

Vinsten för försäljningen av bilen ska alltså tas upp som en kapitalvinst.


Hur beräknar vi då kapitalvinsten?

Kapitalvinsten=ersättningen för bilen - utgifter för avyttringen - omkostnadsbeloppet (IL44:13).

Omkostnadsbeloppet=anskaffningsutgifter+förbättringsutgifter (IL 44:14).

Eftersom din som har fått bilen i arv har han inte haft någon anskaffningsutgift, men han kan då använda den anskaffningsutgift som arvlåtaren hade för att förvärva bilen (IL 44:21).

Eftersom bilen antagligen är en personlig tillgång får även omkostnadsbeloppet räknas till 25% av försäljningspriset om detta är mer förmånligt eller om ni inte vet vad bilen förvärvades för (IL 52:2).

Vidare beskattas kapitalvinster för personliga tillgångar bara till den del vinsten överstiger 50 000 kr(IL 52:2).


Jag kan illustrera vad detta innebär genom ett exempel:

Sonens far förvärvade bilen för 200 000 kr, detta är anskaffningsutgiften. Bilen tillföll din son. Sonen förbättrade bilen genom att byta ut bromsbeläggen vilket kostade 1500 kr, detta är en förbättringsutgift. Din son har sedan sålt bilen via blocket och blocket tog en annonsavgift om 250 kr, detta är en utgift vid avyttringen. Bilen såldes för 300 000 kr, detta är ersättningen för bilen.

Kapitalvinsten=300 000 - 200 000 - 1500 - 250 = 99 825

De första 50 000 kr ska inte beskattas och kapitalvinsten tas upp till återstoden, 49 825 kr.


Hälsningar,

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”