Kapitalvinst på husförsäljning vid arvsskifte

2017-09-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Måste jag som maka till avliden betala skatt på kapitalvinst efter husförsäljning där särkullsbarnen fått ut sin arvslott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatt på kapitalvinster regleras i inkomstskattelagen som du hittar HÄR.

När du säljer en fastighet och gör en kapitalvinst måste du betala skatt på vinsten. Fysiska personers skatt på kapitalinkomster ska beräknas på överskottet i inkomstslaget kapital (1 kap 6 §). Kapitalvinsten ska tas upp som intäkt det beskattningsår då fastigheten säljs (44 kap 26 §).

Nu framgår det inte av frågan ifall du ägde hela huset själv, om din make ägde hela huset själv eller om ni ägde huset tillsammans. Jag kommer därför förklara vad som gäller både om din make ägde hela huset själv eller om ni ägde huset tillsammans.


Om maken ägde huset själv:

Om det är så att din make ägde hela huset själv så är det dödsboet som ska betala all skatt på kapitalvinsten. Skatten ska betalas innan ett arvsskifte sker, dvs innan arvingarna kan få några pengar.

Om ni ägde huset tillsammans:

Är det så att två personer äger en fastighet ska man dela den sammanlagda kapitalvinsten från fastigheten på två. Därefter skattar båda personer på respektive kapitalvinst. Ägde ni huset tillsammans ska du alltså betala skatt på din andel av kapitalvinsten och dödsboet ska betala skatt på den andel av kapitalvinsten som tillhörde din maken. Den skatt som dödsboet i så fall är skyldig att betala ska betalas innan ett arvsskifte sker, alltså innan särkullbarnen får ut sitt arv.

Dödsboets deklaration:

Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Mer information kan du hitta på skatteverkets hemsida (länk).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (371)
2021-06-11 Skattskyldighet vid överföring av kapitalvinst via vän
2021-06-03 Hur mycket betalar jag i skatt vid försäljning av en lägenhet jag erhållit genom arv?
2021-06-01 Skatta vid försäljning av häst?
2021-05-27 Beräkning av skatt vid vinst av bostadsrättsförsäljning

Alla besvarade frågor (94466)