Kapitalvinst på försäljning av ärvd fastighet.

2015-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
HejMin pappa har ärvt ett hus från sin bror. Brodern hade köpt det från sina föräldrar för 45.000 år 1978. När han dog var min pappa och systern kvar. Pappa löste ut systern för 300.000. Sedan dess har huset ägts av pappa i flera år.Nu funderar han på att sälja och gissar på att huset idag är värt ca 1,5 m.Och nu undrar han hur mycket och om han måste betala skatt för det? Tack på förhand !!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om detta hittar du i Inkomstskattelagen, IL, här.

För att kunna beräkna den skatt som kommer tas ut vid försäljningen av din pappas hus så behöver man gå igenom en del steg. Jag ska också nämna att jag inte, genom de omständigheter du givit i din fråga, har tillräckligt med information för att kunna göra en korrekt bedömning. Av den anledningen ska jag försöka förklara för dig vilka siffror som tas med i beräkningarna.

När man räknar ut kapitalvinsten vid försäljning av fastigheter så utgår man först och främst från det pris man får vid försäljningen minskat med kostnaderna för försäljningen (mäklare osv). Från detta belopp ska sedan dras det så kallade omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet utgörs av anskaffningsvärdet ökat med de förbättringsutgifter som lagts på fastigheten under åren. Summan av detta ska sedan kvoteras med 22/30 och det är produkten av detta som man sedan räknar ut skatten på, se IL 45:33 §.

Vad som är speciellt med ditt fall är att bestämma vilket värde som ska användas som anskaffningsvärde. När egendom ärvs utlöses inte kapitalvinstbeskattning och man använder sig då av den så kallade kontinuitetsprincipen för att få fram rätt anskaffningsvärde. Detta innebär att arvtagaren inträder i den avlidnes skattemässiga situation, se IL 44:21 §. Detta är fallet även om arvtagaren tillskiftats egendomen först efter att annan dödsbodelägare fått ersättning för att denne avstår från sin del av arvet. Det anskaffningsvärde vi ska använda oss av är således beloppet om 45.000 kronor som din pappas bror betalade för fastigheten 1978.

En preliminär uträkning blir då följande: 1 500 000 (-kostnader för försäljningen) - 45 000 (+eventuella förbättringsutgifter)= 1 455 000.

1 455 000 x (22/30) = 1 062 150

Skatten på kapitalvinst är 30 % vilket gör att den skatt som ska betalas blir 318 645 kronor.

Denna siffra är enbart en fingervisning på hur mycket skatten kan komma att bli. Ytterligare poster kommer alltså kunna förändra svaret men jag hoppas detta kan ge dig en föreställning av hur det kommer gå till.

Vänligen

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll