Kapitalinsats eller ägarandel och muntligt avtal

2015-12-31 i Bolag
FRÅGA
Jag och min bror skulle starta ett separat säljbolag och det skulle drivas som aktiebolag. Han har idag ett företag där han säljer och trycker profilkläder och vi skulle starta ett separat säljbolag. För att slippa låna pengar till uppstarten så som mobiltelefon och dator, bil e.t.c , så bestämde vi att starta i hans befintliga bolag för att sedan dra igång det nya aktiebolaget i årsskiftet. Efter 3 veckor så kända jag att detta är helt fel bransch för mig och vill nu backa ur. jag har jobbat 22 dagar, skapat kundkontakter och gjort en bra försäljning. Vår överenskommelse om uppstarten var muntlig. Min fråga är nu eftersom jag backar ur är det då meningen att jag personligen ska ta alla kostnader som uppkommit i starten eller ska min bror ta något av det? Kostnaderna är 39000 Kr och intäkter 80000 kr. Hoppas ni förstår min fråga?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Jag tolkar det som att du gjort ett tillskott av kapital till din brors redan existerande bolag eller alternativt ett lån. Olika regler för både skatt och andelsförsäljning kan bli gällande beroende på bolagsform. Ifall du kan visa överföring med tex. ett bankkvitto så kan du bevisa kapitalinsatsen/lånet ifall du nu inte fick exempelvis aktier eller andelar i bolaget vid kapitalinsatsen.

Även muntliga avtal gäller enligt principen att avtal ska hållas, ”Pacta sunt servanda”. Ofta är det svårt att bevisa vad som ingåtts i avtalet och om det överhuvudtaget har uppkommit något avtal.

Vad gäller uppstartskostnaderna så delas dessa generellt mellan delägare när ett nytt bolag skapas, ägarandelen bestäms ofta efter kapitalinsatsen Det beror på vad ni har avtalat om muntligt vem som ska stå för hur stora andelar av uppstartskostnaderna.

Har du utfört arbete är det möjligt att du ska ha kompensation för det med beroende på hur ni har avtalat. Jag råder dig att diskutera med din bror och se om ni kan skriva ett skuldebrev mellan honom/firman och dig på din andel av uppstartskostnaderna ifall du drar dig ur i detta skede. Det bör vara möjligt eftersom ni inte har startat nytt bolag tillsammans. I värsta fall kan du pröva att ansöka om betalningsföreläggande och handräckning via Kronofogden om ni inte kan komma överens.

Vi har en avtalsmall för skuldebrev till fast pris på vår hemsida här.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (674)
2020-10-26 Hur många aktier får det finnas i ett aktiebolag?
2020-10-24 Jäv för styrelseledamot
2020-10-24 När anses en bolagsman har avgått från ett handelsbolag? Kan en bolagsman bli skyldig att svara för bolagets förbindelser även efter denne har avgått?
2020-10-22 Uppsägning av bolagsavtal

Alla besvarade frågor (85738)