Kapitalförsäkring med insatt förmånstagare

FRÅGA
Jag- farmor- 8 barnbarn- som jag har gett varsin kapitalförsäkring- försäkringen står i barnbarnens namn. Jag sätter en peng jul o födelsedag. Men...vid mitt frånfälle- vid delning av dödsbo- läggs dessa kapitalförsäkringar som en tillgång på mig?? Min man har särkullbarn. Är det viktigt vem som står som förmånstagare på kapitalförsäkringarna??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Närmare rättsregler om försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Jag tolkar din fråga som att du undrar vem kapitalförsäkringarna kommer att tillfalla när du avlider.

Vid dödsfall ingår en kapitalförsäkring inte i försäkringstagarens kvarlåtenskap om ett förmånstagarförordnande är insatt (14 kap. 7 § första stycket FAL). Det här innebär att en kapitalförsäkring med insatt förmånstagare inte kommer att ingå i dödsboet. Om du har angett dina barnbarn som förmånstagare på respektive kapitalförsäkring, kommer kapitalet således att tillfalla dina barnbarn när du avlider. Förmånstagarförordnandet kommer inte att ingå i arvskiftet och blir således inte föremål för arv (jfr 20 kap. 5 § andra stycket ÄB).

I vissa fall kan emellertid ett förmånstagarförordnande som gäller för försäkringstagarens död komma att jämkas helt eller delvis. Denna jämkning aktualiseras när resultatet av förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge. I denna bedömning ska skälet till förordnandet samt de ekonomiska förhållandena i fallet beaktas (14 kap. 7 § andra stycket FAL). Det här innebär således att om resultatet av ett förmånstagarförordnande är oskäligt, kan försäkringen helt eller delvis tillfalla en make eller bröstarvinge.

Sammanfattningsvis, kommer kapitalet i försäkringen att betalas ut till dina barnbarn när du avlider, under förutsättning att de är insatta som förmånstagare. Det är enbart i fall där förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge som försäkringen kan jämkas. Utgångspunkten är emellertid att försäkringsbeloppet inte ska ingå i arvskiftet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (885)
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv
2020-12-28 Kan min biologiska förälders barn ärva mig?

Alla besvarade frågor (88108)