"Kändisbarns" betyg allmänna handlingar?

FRÅGA
Betygsbeslut som rör "kändisbarn" ska inte lämnas ut till journalister, eftersom sådana handlingar varken är allmänna eller offentliga.
SVAR

Hej,

Betyg är allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Allmänna handlingar kan delas upp i offentliga handlingar och hemliga handlingar. Offentliga handlingar är sådana som kan begäras ut av vem som helst medan hemliga handlingar är belagda med sekretess av olika anledningar.

Betygshandlingar är i regel offentliga handlingar, i 23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen finns begränsningar i offentligheten för handlingar i utbildningsverksamhet, och som du kan se sägs det ingenting där om betyg varken för kända eller okända personer. Det kan heller troligen inte väntas leda till men för någon person om en persons betyg lämnas ut, vare sig det är någon som är känd eller inte.

Betyg är alltså både allmänna och offentliga handlingar.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98676)