Kan vittnena endast bevittna namnteckning i ett testamente som inte är skrivits?

Hej LawLine.

Betr. testamente.

Är det ok att ej ha skrivit testamentet, men att låta bevitta namnteckningen, samt att ange att bevittningen gäller enbart namnteckningen ? Då namnteckningen är bevittnad skriver man in på samma dokument den text man vill ha som testamente, om detta är ok behöver man ej " täcka över " testamentetexten eftersom den ännu ej är " författad / skriven ".

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De formkrav som uppställs för ett giltigt testamente är att det ska upprättas skriftligen med två vittnen samtidigt närvarande. I deras närvaro ska testatorn underteckna handlingen eller vidkännas sin underskrift. Vidkännas sin underskrift innebär att vittnena bekräftar att det är testatorn som har skrivit under handlingen. Vittnena ska därefter bestyrka handlingen med sina namn och ha vetskap om att det bevittnar ett testamente. Vittnena behöver inte känna till innehållet vilket innebär att testatorn kan välja att antingen visa vad han eller hon skrivit eller täcka över den delen av texten (10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB))

Att vittnena ska närvara vid testamentets upprättande innebär inte att vittnena måste vara närvarande när testamentets text avfattas. Det är tillräckligt att testatorn i deras närvaro som nämnt undertecknar handlingen eller vidkänns redan befintlig underskrift. Det innebär att det inte är möjligt att vittnena bevittnar endast en handskrift för att testatorn sedan ska skriva ett testamente.

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning