Kan vi ta ut förtida arv med stöd av framtidsfullmakt?

2020-03-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej !Min mamma är dement och ej kontaktbar. Jag och min bror har en fulltidsfullmakt plus att vi har fullmakt till hennes konton. Finns det en möjlighet att kunna ta ut pengar som förtida arv, om det inte finns något testamente och vi båda är överens ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om framtidsfullmakter som den ni har finns i lagen om framtidsfullmakter. Av lagen framgår att i den utsträckning fullmaktshavarens rätt att lämna gåvor inte regleras i framtidsfullmakten får han eller hon till andra än sig själv, lämna personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor (18 § lagen om framtidsfullmakter). Bestämmelsen innebär att med stöd av fullmakten får ni till andra än er ge mindre gåvor. Gåvorna ska vara personliga (t.ex. mindre födelsedagspresenter och dylikt). Ni får däremot inte ge er själva gåvor. Ett förskott på arv är att jämställa med en gåva (jfr 6 kap. 1 § ärvdabalken).

I ert fall innebär det att om ni tar ut ett "förtida arv" är det att jämställa med en gåva från er mamma till dig/er. Sådana gåvor är inte tillåtna; dels då det är till er som fullmaktshavare, dels då rätten att ge gåvor från fullmaktsgivaren ska vara personliga mindre gåvor.

Svaret på din fråga är därmed att det inte är möjligt för er att ta ut ett förtida arv. Även om ni är överens.

Om något är oklart nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1138)
2020-09-20 Om man utesluter ett av sina barn från gåva vad sker vid arvsfördelningen?
2020-09-19 Hur påverkas jag om ett syskon får ett förskott på arv?
2020-09-16 Utgör en penninggåva till bröstarvinge förskott på arv?
2020-09-16 Försäljning av fastighet till underpris och förskott på arv

Alla besvarade frågor (84194)