Kan vi som hyresvärdar återta en bostad som hyresgästerna övergivit?

2018-01-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vi hyr ut ett hus till ett par som vägrar att betala hyran. De har sagt att de inte tänker betala. De har även övergivit bostaden och lämnat kvar lite möbler, som de vägrar att hämta. Har hyresvärden rätt att återta bostaden omedelbart under dessa förhållanden?
SVAR

Hej!

Tack för att ni valt att ställa er fråga till Lawline. Om ni önskar att jag ur något avseende ska utveckla svaret är ni välkomna att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Inledningsvis säger det sig självt att hyresgästerna är skyldiga att betala hyran fram till dess att kontraktet upphör (d.v.s. när avtalad tid eller uppsägning löper ut). Detta bör ni därmed ta vidare till Kronofogden.

Gällande övergivandet av bostaden finns det en regel i 12 kap. 27 § jordabalken (detta kapitel kallas vanligtvis "hyreslagen") som säger att om en hyresgäst överger bostaden så får den genast återtas av hyresvärden. Ni har således laglig rätt att "ta tillbaka" huset om det står helt klart att hyresgästerna inte längre ämnar använda det som bostad.

Avseende de kvarlämnade möblerna anges i samma paragraf att de per automatik tillfaller hyresvärden om hyresgästen inte hämtar upp dem inom sex månader. Om hyresvärden uppmanar hyresgästen att hämta egendomen är tidsfristen istället tre månader. Om hyresvärden drabbas av kostnader till följd av att möblemanget tagits om hand kan detta ersättas genom skadestånd.

Sammanfattningsvis har ni en fordran på hyresgästerna uppgående till det obetalda hyresbeloppet. Därtill har ni rätt att återta huset och får automatiskt äganderätten till möblerna om de inte hämtats inom ett halvår från utflyttningen. Skadestånd för detta kan även bli aktuellt.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2144)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller vid uthyrning av privatbostad?
2022-01-26 Ska förvaltningslagen tillämpas av Hyresgästföreningen?
2022-01-23 Rätt till hyresnedsättning vid renovering av badrum
2022-01-21 Betala hyra under uppsägningstid vid påstått hot om våld?

Alla besvarade frågor (98676)