Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

2019-08-19 i Testamente
FRÅGA
Vi är gifta, utan äktenskapsförord. Jag har 3 särkullbarn sedan tidigare, min make har inga barn och vi har inga gemensamma barn. Om jag avlider först har mina barn rätt att få ut sin laglott. Vi vill inte binda resten av våra tillgångar för ett efterarv i fri förfoganderätt, med de begränsningar det ändå innebär, utan vi vill att den som överlever den andre ska ha full äganderätt till det som blir kvar (efter avgång av laglotten ifall jag avlider först). Kan vi skriva ett inbördes testamente med den innebörden? Skulle det också innebära att den överlevande maken, eventuellt sedan kan skriva ett nytt testamente? Vi vill inte göra mina barn arvlösa alls, och om min make avlider först ska ju mina barn få minst sin laglott när jag avlidit.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att dina barn får ut sin laglott först om du går bort. För att få ut sin laglott, i de fall då testamentet säger annat, behöver bröstarvingarna begära jämkning av testamentet enligt ÄB 7:3. Vidare framgår det utav din fråga att du och din man vill ärva varandra med full äganderätt, vilket innebär att den efterlevande dessutom får ge bort eller testamentera bort det arv som hen fått.

Vidare till din första fråga gällande testamentet, så ärvs egendom efter den bortgångne på sådant vis som testamentet anger. Det innebär att det är möjligt, och dessutom fördelaktigt för er om ni vill försäkra er om att arvet ska fördelas på sådant vis, att skriva ett testamente med innebörden att den efterlevande skall ärva med full äganderätt utan att inskränka laglotten. Om man inte upprättar ett testamente tillfaller kvarlåtenskapen arvtagarna enligt Ärvdabalkens arvsordning. Som svar på din andra fråga så är det också möjligt för den efterlevande att sedan skriva ett nytt testamente eftersom denne ärvt den andre med full äganderätt och därför i sin tur får testamentera detta.

Om du känner att du vill ha hjälp att upprätta ett testamente kan du vända dig till oss HÄR: https://lawline.se/boka

Jag hoppas att du fick svar på dina två frågor, och nu vet hur du kan gå till väga.

Du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll