Kan vi skriva ett giltigt avtal som ger mig rätten att bo kvar skälig tid i huset tills jag hittat annat boende om det skulle ta slut mellan oss?

FRÅGA
Hej !Jag och mina två barn har flyttat in i min sambos hus, jag äger alltså inte huset och han köpte det innan vi träffades. Kan vi skriva ett giltigt avtal som ger mig rätten att bo kvar skälig tid i huset tills jag hittat annat boende om det skulle ta slut mellan oss?
SVAR

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboskap hittar du i Sambolagen, jag kommer härefter använda förkortningen SamboL.

Vad sker om det tar slut mellan er?

En bodelning ska göras om det tar slut mellan dig och din sambo, (8 § SamboL). I bodelningen ingår bara samboegendom. Samboegendom innebär bostad och bohag som har inskaffats för ett gemensamt bruk, (3§ SamboL). Din sambos hus är inte samboegendom då han hade huset innan ni flyttade ihop, huset har alltså inte köpts för ett gemensamt bruk. Huset ingår därför inte i bodelningen då det inte är samboegendom.

Finns det inget undantag?

Det finns en möjlighet för den ena sambon att överta bostaden, men detta gäller enbart om bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. (22 § SamboL). Detta undantag är inte tillämpligt då ni bor i ett hus, vilket inte definieras som en hyres- eller bostadsrätt, utan en fastighet.

Det finns ingen rättslig regel som ger dig rätten att bo kvar i lägenheten om det skulle ta slut mellan er. Sambolagen ger ett mycket begränsat skydd för sambon med mindre tillgångar och/eller inte är delägare av den gemensamma bostaden. Något som jag uppmanar till är att överväga att Ni gifter er, detta för att ge dig mer trygghet vid en eventuell separation. Vid giftermål blir alla regler i Äktenskapsbalken tillämpliga. Äktenskapsbalken är till för att jämna ut den här typen av ojämlika ekonomiska förhållanden.

En annan möjlig lösning är att du övertar en del av huset som en gåva, eller genom köp för att du ska få lika rätt till huset. Problem som uppstår då är samägande, och ni måste sköta förvaltningen av bostaden tillsammans. Detta anges i Lag om Samäganderätt. Detta är dock jobbigt i en konfliktsituation. Om du tycker att detta är aktuellt är du välkommen att ställa en ny fråga gällande detta så jag kan förklara det närmare.

Kan det möjligtvis ses som ett hyresförhållande?

Er relation kan ses som ett hyresförhållande och du skulle då ha rätt till uppsägningstid. Din sambo kan ses som en hyresvärd och du hyresgäst, då han är ägare av bostaden, och där du hyr dig in i bostaden.

Du har ingen rätt till automatisk förlängning av hyreskontraktet, dvs. du har inget besittningsskydd, eftersom din sambo "hyr ut" en del av sin egna bostad. Du har dock rätt till tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen, (12 kap. 4 § JB). Uppsägningen ska ske skriftligt om ert samboförhållande varar längre än tre månader, (12 kap 8 § JB). Detta skydd finns för att du inte ska kunna bli "utslängd" över en natt, och för att du ska få tid att hitta en ny bostad.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny. Du kan även få ytterligare hjälp genom att boka en tid hos någon av våra duktiga jurister. Jag önskar dig all lycka till och hoppas att ert förhållande varar!

Mvh,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll