Kan vi polisanmäla en kund som vägrar betala sin faktura?

2020-02-22 i Fordringar
FRÅGA
HEJ! HAR EN KUND SOM LÄMNAT IN ETT STORMSKADAT BÅTKAPELL OCH VI KOMMIT ÖVERENS OM ATT DET KOSTAR 10.000 KR ATT REPARERA DET. DETTA VAR AKUT FÖR KUNDEN TVÅ DAGAR INNAN JUL OCH HAN SKULLE HA BÅTKAPELLT MED SIG DÅ HAN SKULLE ÅKA BORT INNAN JUL.NÄR VI RINGER UPP KUNDEN FÖR ATT MEDDELA ATT BÅTKAPELLET ÄR KLART ATT HÄMTAS OCH MEDDELAR ATT VI INTE TAR EMOT KORTBETALNING UTAN ATT HAN KAN BETALA MED SWISHBETALNING PÅ PLATS VID AVHÄMTNING ALTERNATIVT KONTANT BETALNING. DÅ BER KUNDEN OSS ATT FARA ÅT HELVETE SAMT ATT HAN SKALL STÄMMA OSS DÅ VI INTE VILLE FAKTURERA HANS FÖRETAG ISTÄLLET. DÅ KAPELLET EJ HÄMTATS SKICKAR VI EN FAKTURA SAMT 2 ST PÅMINNELSER SOM EJ BETALATS.DAGEN EFTER ANDRA PÅMINNELSEN FÖRFALLIT SÅ RINGER VI UPP KUNDEN OCH MEDDELAR ATT HAN KAN HÄMTA KAPELLET OCH BETALA FÖR DEM ÅTGÄRDERNA SOM VI HAR AVTALAT SÅ ATT VI KAN AVSLUTA ÄRENDET UTAN ATT VI BEHÖVER ANSÖKA OM BETALNINGSFÖRELÄGGANDE HOS KRONOFOGDEN ALTERNATIVT GÖRA EN STÄMMNINGSANSÖKAN. DÅ SÄGER KUNDEN ATT HAN SKALL BEGÄRA SKADESTÅND OCH TÄNKER INTE BETALA DÅ HAN VAR I STOCKHOLM OCH FAKTURORNA HADE HAN I MALMÖ. ÄR INTE DETTA OLAGLIGT FÖRFARANDE AV KUNDEN? BÖR VI GÖRA EN POLISANMÄLAN OCH VAD SKULLE DET I SÅ FALL RUBRICERAS SOM?TACKSAM FÖR SVAR.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni en kund som lämnat in ett stormskadat kapell för reparation. Kund vägrar efter utförd reparation att hämta båtkapellet och betala kontant, kund kräver att ni fakturerar hans företag. Då kapellet inte hämtats sänder ni en faktura som, trots två påminnelser, inte betalats. När ni kontaktar kunden och uppmanar honom om att hämta kapellet och betala för det utförda arbetet säger kunden att han inte tänker betala och ska begära skadestånd av er (för vad framgår dock inte). Du undrar om detta är olagligt, om ni bör göra en polisanmälan och vad det i sådana fall skulle rubriceras som.

Tvister om fakturor är rent civilrättsliga och inte straffrättsliga. Att vägra att betala en faktura eller hämta något som inlämnats för reparation är inte olagligt. I ert fall finns det, utifrån vad som framkommer av din fråga, inget att polisanmäla. För att få in den kostnad ni lagt ner på arbetet kan ni således vända er till Kronofogden, precis som du nämnt.

Jag vill dock nämna ytterligare en möjlighet ni har för att få ut det kunden är skyldig er. Som näringsidkare har ni en retentionsrätt i båtkapellet. Retentionsrätten innebär att ni som näringsidkare under vissa förutsättningar får sälja kund egendom som ni har i er besittning för att förvara eller utföra arbete på. Bestämmelserna framkommer i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats. Lagen ställer upp tre kriterier för att den inlämnade saken ska få säljas: (1) uppdraget ska ha slutförts, dvs. ni ska ha utfört ert arbete, (2) den som har beställt arbetet ska ha anmanats att hämta saken, i anmaningen ska ni ha upplyst om att saken kan komma att säljas efter viss tid; minst tre månader och (3) anmaningen ska ha löpt ut (3 §).

Som jag förstår det har ni utfört arbetet och fakturerat kund, som vägrar att betala för och hämta ut båtkapellet. Ni bör därför skriftligen anmana kunden att han ska hämta båtkapellet och betala för arbetet ni utfört och att om så inte sker inom tre månader kommer ni att sälja båtkapellet för att få betalt för den fordran ni har. Om kunden inte betalar för och hämtar båtkapellet inom denna tid kan ni sälja det för att få täckt det arbete ni lagt ned. Saken kan säljas antingen under hand eller på offentlig auktion. Försäljningen ska göras med omsorg och med beaktande av beställarens intresse, det vill säga inte säljas till underpris. Försäljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader får ni använda för att täcka er fordran för det utförda arbetet och eventuell kostnad vid förvaring av båtkapellet. Vid överskott, om det överstiger 50 kronor, ska det utbetalas till kunden (7-10 §).

Sammanfattningsvis har det, utefter vad du beskriver i din fråga, inte begåtts något brott ni kan polisanmäla. Tvisten mellan er och kunden är civilrättslig. Däremot har ni en retentionsrätt i det inlämnade båtkapellet och kan ha rätt att sälja det för att få betalt för det arbete ni lagt ner, under förutsättning att ni uppfyller lagens krav om anmaning och tidsfrist.

Om något är oklart eller ni behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för frågor, kostnadsförslag och tidsbokning. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (787)
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?
2021-04-27 Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?
2021-04-26 Är det möjligt att få tillbaka pengarna vid muntlig utfästelse om betalning?
2021-04-24 Måste man betala faktura med fel namn?

Alla besvarade frågor (92043)