Kan vi på något sätt ta oss ur hyresavtalet?

2020-12-19 i Avtal
FRÅGA
Hej!Driver ett litet företag som ingick ett av tal om långtidshyra av kassapaket (36 månader).Vi har inte längre någon verksamhet kvar, håller på att avveckla företaget och vill avslutahyran av kassapaketet i förtid. Har flera gånger kontaktat leverantören för att försökakomma ur avtalet i förväg men de säger att det är helt omöjligt. Vi har nu 16 månader kvarav hyresperioden. Finns det någonting vi kan göra?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Ert företag har ingått ett hyresavtal med en motpart. Hyresavtalet sträcker sig över 36 månader. Hyra av lös egendom är inte formbundet och kan ingås fritt med överenskommelse mellan parterna. Gällande hyresavtal finns det inte några specifika lagregler, varför analogislut får göras utifrån köplagen i det här fallet.

Avtal som ingås utan formkrav är fria att frånträdas under förutsättning att ni kommer överens med motparten om hur ett avbrott av hyresavtalet ska göras. Ifall ni inte kan komma överens är ni, enligt 1 § avtalslagen skyldiga att fullfölja avtalet. Principen om pacta sunt servanda, avtal ska hållas, gäller alltjämt.

Kan ni och motparten inte komma överens är ni skyldiga att fullfölja avtalet. Möjligheten ni har är att försöka få till ett ömsesidigt avbrytande av avtalet.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?