Kan vi överlåta huset till den ena bröstarvingen?

Vi har en jordbruksfastighet med lite skog till. Vi har 2 barn, och vi vill att de skall dela lika efter vårt frånfälle.

Kan man överlåta huset till den ena och låta dem dela på marken, dvs skogen. Fastigheten har 2 fastighetsbeteckningar, varav den ena är skogen.

Den sominge" får"huset vill inte ha det och kompenseras på annat sätt!

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar kring fördelning av arv, testamente och förskott på arv.

Bestämmelser kring dessa frågor regleras i ärvdabalken (ÄB).

Till att börja med är det fullt möjligt att överlåta huset till den ena bröstarvingen. Detta kan ske på olika sätt och i och med detta måste en del förutsättningar beaktas.

Förskott på arv:

I enlighet med den legala arvsordningen ska först och främst efterlevande make ärva den avlidne makens tillgångar med företräde framför gemensamma bröstarvingar. Efter båda makarnas bortgång ärver sedan de gemensamma bröstarvingarna båda sina föräldrar och då som huvudregel de totala tillgångarna i dödsboet, med 50 % vardera om de endast finns två syskon. Vid arvsskiftet kan bröstarvingarna komma överens om att den ena ska ärva huset och att den andra ska kompenseras på annat sätt, så länge de erhåller 50 % vardera av tillgångarna.
(2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB).

Ifall den ena bröstarvingen innan föräldrarnas bortgång har erhållit exempelvis ett hus genom gåva, presumeras detta vara ett förskott på arv om det inte föreskrivs i ett gåvobrev att huset inte ska utgöra ett förskott på arv. Värdet av detta hus kommer i sådant fall vid ett senare arvsskifte att avräknas från den bröstarvinges arv som erhöll huset. Kompenseras den andra bröstarvingen med annat förskott på arv, kommer även detta att räknas av från dennes senare arv. På så vis blir arvet lika fördelat mellan syskonen.
(6 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄB).

Testamente:

En bröstarvinge har alltid en oinskränkt rätt till sin laglott. Laglotten utgör 50 % av dödsboets totala tillgångar. Om det finns två bröstarvingar har dessa alltså rätt att ärva 25 % vardera av dödsboets totala tillgångar. Resterande 50 % av tillgångarna kan testamenteras. På så vis kan man reglera att den ena bröstarvingen får lite mer eller mindre av tillgångarna än den andra eller reglera att en bröstarvinge ska ärva en viss specifik tillgång.
(7 kap. 1 § ÄB).

Testamentet reglerar alltså bland annat vem som ska få vad av tillgångarna. Här kan testatorn uttrycka sin vilja om att den ena bröstarvingen exempelvis ska få ärva huset medan den andra bröstarvingen får ärva något annat med liknande värde (om arvlåtaren avser att bröstarvingarna ska dela lika på den resterande kvarlåtenskapen).

Att upprätta ett testamente är något som ofta rekommenderas eftersom att arvlåtarens verkliga vilja uttrycks genom handlingen. Om föräldrarna vill att barnen ska dela lika på hela arvet behövs nödvändigtvis inget testamente, då detta regleras genom den legala arvsordningen. Men genom ett testamente kan testatorn specifikt reglera vem som ska ha vad av de kvarvarande tillgångarna och på så vis undviker man i framtiden eventuella arvstvister som kan uppstå.

Om ni vill och behöver hjälp med att upprätta ett testamente, vill vi på Lawline gärna hjälpa er med detta. I sådant fall hittar ni information om pris och tidsbokning här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Linn ÖstmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”