Kan vi göra min makes särkullbarn arvslös?

2019-11-23 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, kan man i ett äktenskapsförord göra min mans egendom till att bli min enskilda egendom vid dödsfall, om han skulle dö före mig. Vi vill på goda grunder göra hans särkullbarn arvslös. Då sonen drog igång en arvstvist när pappan var 56 år och inte ens förkyld. Men jag vill att min make ska få fortsätta äga sin egendom medan han lever. Ett testamente räcker ju inte då sonen har sin arvslott /laglott. Om inte äktenskapsförord fungerar vill jag ha gärna ha hjälp med andra alternativ som garanterar att sonen blir helt utan arv. Tacksam för svar, Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det finns någon juridisk möjlighet att se till att din mans son inte ärver något efter honom den dag han avlider. Samtidigt vill ni inte att lösningen ska innebära att din man måste ge upp sitt ägande till sin egendom så länge han är i livet.

De lagregler som är relevanta för din fråga hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).

Barnens orubbliga rätt till laglott

I Sverige så har bröstarvingar, det vill säga barn, barn, barnbarnsbarn och så vidare, alltid rätt att ärva hälften av den arvslott de är berättigade till enligt den legala arvsordningen (ÄB 7:1). Om din mans son är hans enda barn så innebär det att sonen har rätt att ärva åtminstone hälften av din mans kvarlåtenskap när han går bort. Särkullbarns arvsrätt går dessutom före makars, vilket gör att din arvsrätt är sekundär i jämförelse med sonens (ÄB 3:1). Tyvärr är det inte möjligt att komma runt laglotten genom att testamentera bort all egendom, exempelvis till sin make, eftersom bröstarvingar har rätt att begära jämkning testamentet inom sex månader efter att de delgetts testamentet (ÄB 7:3). Som legal arvinge ska han delges testamentet, vilket innebär att det inte går att hålla honom ovetandes om dess existens. Det är testamentstagaren som har en skyldighet att delge arvingarna (ÄB 14:4). Det är dock upp till honom att klandra testamentet, men utifrån det du berättar så verkar det inte osannolikt att det är vad han kommer att göra när den dagen väl kommer.

Äktenskapsförords begränsningar

Om din make avlider så ska en bodelning göras innan arvet fördelas (ÄktB 9:1). I bodelningen ska endast giftorättsgods ingå (ÄktB 10:1). Efter att makarnas respektive andelar beräknats och de fått avdrag för skulder ska andelarna läggas ihop och delas lika (ÄktB 11:1-3).

I ett äktenskapsförord kan makar avtala om att deras egendom ska vara enskild egendom eller giftorättsgods (ÄktB 7:3). Det rör sig alltså om egendomsklassificering. Däremot är det inte möjligt för makarna att överföra egendom till varandra genom ett äktenskapsförord. Under äktenskapet så har var make hand om sin egen egendom och svarar för sina egna skulder (ÄktB 1:3). Det som du köpt eller fått äger du och detsamma gäller för din make. I äktenskapsförordet kan ni endast bestämma att mer av din egendom ska vara din enskilda egendom och mer av hans egendom ska vara hans enskilda egendom. Det går alltså inte att göra hans egendom till din enskilda egendom.

Något som däremot kan åstadkommas med ett äktenskapsförord är dock en annan delning än den lagen förespråkar. Om ni exempelvis gör all din egendom till enskild egendom, men all hans egendom förblir giftorättsgods, så kan ni åstadkomma att endast hans egendom tas med i en bodelning. Detta skulle i sin tur innebära att du får en del av hans kvarlåtenskap i bodelningen enligt testamente, men får behålla all din egen egendom. På så sätt kan kvarlåtenskapen minskas så att det finns mindre kvar för sonen att ärva.

En nackdel med denna lösning är dock att ett äktenskapsförord gäller oavsett om en bodelning görs med anledning av ett dödsfall eller en skilsmässa. Dessutom gäller äktenskapsförordet även om du avlider först. Har du egna bröstarvingar så kan din makes arvslott bli kraftigt förminskad, beroende på hur era egendomsförhållanden ser ut.

Det förstärkta laglottsskyddet

Du skriver i din fråga att ni gärna vill att din make ska få behålla ägandet till sin egendom medan har är i livet, vilket är mer än förståeligt. Det skulle dock vara ett effektivt sätt att minska hans framtida kvarlåtenskap och i förlängningen även hans arvslott. Nackdelen med detta är att även denna metod trots testamente skulle kunna vara till stor nackdel för din make om du avlider först och har egna bröstarvingar som kan vilja begära ut sina laglotter.

Ytterligare en aspekt som jag tänker kan vara bra för er att känna till med detta är att bröstarvingar i viss utsträckning även kan klandra gåvor som arvlåtaren gett under sin livstid. Detta kallas det förstärkta laglottsskyddet. En förutsättning för denna möjlighet är dock att gåvorna getts under sådana omständigheter att det kan "liknas vid testamente", vilket innebär att gåvan ges för dödsfallet skull. Med detta menas exempelvis en situation då din make ger dig egendom på sin dödsbädd, eller själv kommer ha nytta av egendomen fram till sin död trots att den getts bort (ÄB 7:4). I grunden är regeln tänkt att fånga upp de situationer när givaren inte behöver göra någon större uppoffring under sin livstid genom att ge bort egendomen. Eftersom ni är makar kan gränsen här vara svår att dra för vilka gåvor som ska ses som klandervärda, om ingenting egentligen förändras i förvaltningen av egendomen. Särskilt problematiskt blir det här om gåvorna getts i syfte att ordna inför en fördelning av ett framtida arv, vilket kommer att vara fallet för er.

Sammanfattning och råd

Till att börja med vill jag uttrycka att jag förstår en frustration över situationen och din makes sons beteende. Det finns många fler fall som era där det kan finnas befogade anledningar till att vilja minska barnens arvslotter. I Sverige så har vi dock det här gamla laglottssystemet som gör det i princip omöjligt att på laglig väg göra sina barn arvslösa. Vi har till och med ett förstärkt laglottsskydd, så att föräldrar inte ska kunna planera för att göra sina barn arvslösa genom att ge bort sin egendom. De enda gånger lagtstiftaren bedömt att det är befogat att dra in rätten till laglott är om barnet dödar sin förälder (ÄB 15:1).

Det finns tyvärr många begränsningar för vad som får avtalas inom ramen för ett äktenskapsförord. Dokumentet kan endast användas för att klassificera egendom som antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det går alltså inte att överföra ägande, vilket i förlängningen innebär att din makes egendom aldrig kan bli din enskilda, och vice versa. Det ni däremot kan göra är att avtala om att mer av din egendom ska vara enskild, vilket leder till en skevdelning till förmån för dig om han avlider först. I förlängningen kan ni minska sonens arvslott på det här sättet. Kom dock ihåg att ett äktenskapsförord gäller oavsett vem som dör först och oavsett om äktenskapet upphör på grund av dödsfall eller skilsmässa.

Jag inser att det här svaret troligtvis inte var vad ni hoppades på. Våra lagar ger laglotten ett väldigt starkt skydd. Det finns några sätt att minska arvslotten, men jag kan inte se hur detta skulle kunna göras utan att ni antingen ändrar ägandet eller riskerar en orättvis delning om det skulle bli så att du avlider först alternativt skiljer er. Jag hoppas ändå att du har fått lite bättre insikt i hur reglerna ser ut. Om du vill att jag förtydligar något i mitt svar kan jag nås på natalie.accord@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (356)
2020-01-06 Hur mycket ska jag ärva som bröstarvinge?
2019-12-29 Vilka arvsregler gäller när min far, boende i Norge, avlidit?
2019-12-08 Kan en bröstarvinge avstå sitt arv?
2019-12-08 Bröstarvinges arvsrätt i förhållande till sambos arvsrätt

Alla besvarade frågor (76663)