Kan vi ge tillbaka en del av en fastighet?

FRÅGA
Vi är en bror och syster som för många år sedan fick vårt sommarhus i gåva av vår mor.Nu vill vi ge vår mor tillbaka 2% äganderätt av fastigheten. Är det möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är helt klart möjligt att skänka en del av fastigheten till er mor. Förfarandet är detsamma som när er mor skänkte fastigheten till er. För fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig.

De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § Jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling (varvid köpeskillingen torde bli 0 kronor eller likvärdigt formulerat).

Mottagaren av gåvan ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är således en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas.

Mitt råd till dig är att ni skriver ett gåvobrev som uppfyller jordabalkens regler för formkrav samt ser till att det bevittnas. Det viktigaste dokumentet för överlåtelsen är ett korrekt utformat gåvobrev. Självklart är lagfarten av vikt för mottagaren, dock kan sådan ansökas om först när gåvobrevet utfärdats.

Jag rekommenderar att ni tittar på Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan ni till ett konkurrenskraftigt pris skapa ett gåvobrev som uppfyller formkraven och är korrekt utformat.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (247)
2020-07-04 Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
2020-05-29 Hur räknar man ut vad som är en skälig hyra?
2020-05-06 Vill köpa en fastighet som dock har hyresgäster som jag först vill ha bort. Vad kan man göra?
2020-04-30 Hur gör man för att köpa in sig i en fastighet?

Alla besvarade frågor (82757)