FrågaFAMILJERÄTTGod man05/09/2020

Kan vi entlediga en förvaltare/god man och låta mig som förälder ta över uppdraget?

Hej jag har en son på 30år. Han har nu flyttat hem och han har förvaltare och god man. Kan vi upphäva det och jag tar över och hjälper honom? Och inte gå igenom överförmyndaren.

Mvh X

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förvaltare och god man återfinns i 11 - 12 kap. i Föräldrabalken. En förvaltare tillsätts av rätten endast om godmanskap inte är tillräckligt för den enskilde, se 11 kap. 7 § 1st. 2m. FB. Din son måste således ha antingen en god man, eller en förvaltare tillsatt av rätten. Det är inte regelrätt att både ha en god man och en förvaltare samtidigt.

Regler om entledigande av god man och förvaltare återfinns i 11 kap. 19 - 24 §§ FB.

Har din son en god man skall denne entledigas så snart den som förordnandet avser har begärt det, se 11 kap. 19 § 1st. FB.

Om ett förvaltarskap inte längre behövs, ska det upphöra, i enlighet med 11 kap. 19 § 1st. FB.

Det är fullt tillåtet för dig att vara god man eller förvaltare, i enlighet med 11 kap. 12 § in fine, som e contrario stadgar den rätten.

Med vänliga hälsningar!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000