Kan vi dela upp vårdanden av våra nyfödda tvillingar?

Hej, Vi ska snart föda tvillingar och tänkte att pappan ska få ensam vårdnad om ena barnet och att jag ska få ensam vårdnad om det andra barnet. Får vi göra så?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vårdnad av barn finns i Föräldrabalken. Eftersom det inte framgår av din fråga hur era familjeförhållanden ser ut kommer jag i mitt svar börja med att redogöra för hur vårdnaden kommer att se ut när barnen föds beroende på du och deras far är gifta eller inte. Därefter kommer jag att gå igenom hur ni ansöker om förändrad vårdnad och vad domstolen kommer att ta hänsyn till i sitt beslut.

Vem har vårdnaden om barnen när de föds?

Om du och barnens pappa är gifta kommer ni till en början att ha gemensam vårdad om båda barnen (FB 6:3). Är ni däremot inte gifta har du ensam vårdnad om båda barnen, och deras pappa måste ansöka om att få vårdnaden genom att skicka in en ansökan till socialnämnden som normalt brukar godkännas om ni är överens om det (FB 6:3 och 6:6)

Hur ansöker man om förändrad vårdnad?

Vill ni få till en ändring i den vårdnad som gäller när barnen väl föds kan ni avtala om att ni ska ensam vårdnad om vart och ett av barnen, men eftersom det innebär att sära på två tvillingsyskon efter födseln kommer detta sannolikt inte att godkännas av socialnämnden (FB 6:6). Troligen kommer ni istället behöva vända er till närmaste tingsrätt (FB 6:5).

Vad tar domstolen hänsyn till när de beslutar om vårdnad?

Utgångspunkten för domstolen i vårdnadsmål är principen om barnets bästa (FB 6:2 a). Barnets bästa ska till och med vara avgörande i alla mål som rör vårdnad. Där inkluderas uttryckligen barnets rätt att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar, men även barnens rätt att ha en nära relation till sina syskon. I sin bedömning kommer domstolen att lägga vikt vid din och barnens pappas förmåga att samarbeta i frågor som rör era barn (FB 6:5 2 st). Trots allt detta så får domstolen dock inte bestämma att ni ska ha gemensam vårdnad mot er vilja. Normalt brukar inte syskon skiljas åt mellan olika vårdnadshavare om det inte finns konflikter som gör att en annan lösning inte är för barnens bästa.

Sammanfattningsvis kan ni ansöka om att få ensam vårdnad om varsitt barn, och domstolen kan inte tvinga er till gemensam vårdnad om ni båda motsätter er det. Eftersom barnets bästa ska vara avgörande för beslutet, och närheten till syskon är en viktig del av barnens välmående i många fall, kan dock domstolen istället välja att ge en av er vårdnaden om båda barnen. Jag vill också nämna att vårdnadsfrågor är väldigt individuella, och domstolen kommer att ta hänsyn till hur just er situation ser ut. Jag kan därför bara ge dig ett ungefärligt svar på din fråga om vad domstolen skulle kunna komma fram till.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”