Kan vi dela upp arvet efter mamma redan nu?

FRÅGA
Hej.Pappa död och nu har mamma flyttat till ett demensboende.Hennes hus är sålt.1. Hur ska vi göra?2. Hennes hus ska nu tömmas.Vi är 6 barn ett syskon, samt 1är avliden( 2 barn).Vilka är dina rekommendationer?Vi tycker det verkar tokigt att magasinera hennes bohag,kostsamt.Har vi rätt att dela upp bohaget sins emellan.Har vi rätt att auktionera ut hennes saker och därefter dela på dessa pengar.Har du förslag på vilket är bäst och allra minst konfliktrisk mellan oss syskon.Jag tycker mig uppleva spänningar i syskongruppen.Tacksam för dina råd.Vänliga hälsingar
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Så länge er mamma lever har ni inte rätt att varken dela upp hennes saker eller sälja dem och dela upp pengarna. Det beror på att er mamma har rätt att förfoga över sina saker och även att upprätta ett testamente som ger en annan fördelning än den i Ärvdabalken. Att ni delade upp sakerna eller säljer dem skulle kunna innebära att det går emot vad er mamma vill eller i framtiden kan tänkas vilja.

Nu har er mamma flyttat till ett demensboende vilket skulle kunna innebära att hon inte är frisk nog att upprätta ett giltigt testamente så just den delen faller ifrån. Men så länge hon lever ska hennes tillhörigheter och förmögenhet anses vara hennes och användas för hennes bästa. Att sälja ett hus som hon inte längre behöver och som hon heller inte kommer att kunna återvända till är en sådan sak som är i er mammas intresse. Pengarna ska dock sättas in på hennes bankkonto och användas såsom är bäst för henne. Om det inte utsetts en god man är det en bra ide att det görs. En god man, som kan vara en anhörig, ska tillvarata hennes intressen.

Sen så förekommer det naturligtvis att det ni funderar på görs. Man vet att det är vad föräldern skulle ha velat och är ense i syskonskaran och så att säga bodelar och skiftar arvet i förtid. Just för att slippa t ex magasineringskostnader och liknande. Ett annat sätt är att dela upp bohaget mellan syskonen och förvara detta bohag så att säga åt er mamma. Sakerna finns kvar men förvaras hemma hos er. Det finns dock inget juridiskt stöd för det i händelse av en eventuell tvist.

Då du skriver att du upplever spänningar mellan syskonen, så är mitt råd att det utses en god man till er mor, eventuellt kan man diskutera om hon är i behov av en ekonomisk förvaltare med. Och att hennes saker magasineras i den mån det är ekonomiskt försvarbart, och i andra hand om sakerna säljs att pengarna sätts in på er mors konto. Låt bli att skifta arvet förrän det är dags helt enkelt, det innebär nog den absolut minsta konfliktrisken.

Vänligen,


Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (863)
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv
2020-10-15 Värdering av bostad i samband med bodelning
2020-10-11 Kommer min mans pensionsförsäkringar att ingå i dödsboet efter honom?

Alla besvarade frågor (85357)