Kan vi avbryta SoL-placeringen?

2017-11-12 i Barnrätt
FRÅGA
Hej LawlineMin 16-åriga dotter är Sol-placerad sedan 6 månader tillbaka på grund av att hon började med Cannabis.Innan hon blev placerad bodde hon hos mej nästan uteslutande, hon kommer inte så bra överens med sin mamma men det börjar bli bättre, hon är också skriven hos mej. Hon kommer hem varannan helg och bor hos mej utan problem.Men sedan en tid tillbaka vill hon inte åka tillbaka till HVb-hemmet, och det blir svårare och svårare att köra tillbaka henne. Socialtjänsten och Hvb- hemmet har en plan att hon skall vara där till årsskiftet, så tycker även hennes mamma som inte är så förtjust i mej heller.Min dotter är en klok och kreativ tjej som vill saker men nu mår hon verkligen dåligt av att åka tillbaka till hemmet och det oroar mej mycket.Kan jag begära att min dotter skall avbryta sin Sol-placering och komma hem, trots att hennes mamma kanske går emot mej?Jag har ett fast bra jobb, vi har ett fint hem och jag har aldrig haft några kriminella problem eller missbruksproblem.Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du och din dotters mamma har gemensam vårdnad och därmed är dotterns vårdnadshavare.

Frivillig insats
Förutsättningen för SoL-placering är att det föreligger samtycke från dottern (eftersom hon är över 15 år) och båda vårdnadshavarna enligt 1 kap. 1 § SoL. Eftersom socialtjänstens insats bygger på samtycke och är frivillig, är det möjligt att avbryta SoL-placeringen genom att framföra sitt intresse till socialtjänsten.

Samtycke
I 6 kap. 13a § Föräldrabalken framgår det att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialtjänsten besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Det innebär att om mamman vill att dottern ska bo kvar på Hvb-hemmet kan socialtjänsten fullfölja det utan ditt samtycke om det krävs med hänsyn till dotterns bästa.

Även dotterns samtycke krävs eftersom hon är över 15 år och föreligger inte ett sådant samtycke ska placering enligt SoL upphöra trots samtycke från vårdnadshavare. Socialtjänsten kan däremot, om det föreligger skäl, bereda tvångsvård (kräver inget samtycke) enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Sammanfattningsvis kan alltså SoL-placeringen upphöra om samtycke saknas från dottern, trots att samtycke finns från en av vårdnadshavarna. Brist på samtycke från dottern kan dock innebära att socialtjänsten vidtar åtgärder i enlighet med LVU istället, 1 § LVU.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?