FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/11/2017

Kan vi avbryta SoL-placeringen?

Hej Lawline

Min 16-åriga dotter är Sol-placerad sedan 6 månader tillbaka på grund av att hon började med Cannabis.

Innan hon blev placerad bodde hon hos mej nästan uteslutande, hon kommer inte så bra överens med sin mamma men det börjar bli bättre, hon är också skriven hos mej. Hon kommer hem varannan helg och bor hos mej utan problem.

Men sedan en tid tillbaka vill hon inte åka tillbaka till HVb-hemmet, och det blir svårare och svårare att köra tillbaka henne.

Socialtjänsten och Hvb- hemmet har en plan att hon skall vara där till årsskiftet, så tycker även hennes mamma som inte är så förtjust i mej heller.

Min dotter är en klok och kreativ tjej som vill saker men nu mår hon verkligen dåligt av att åka tillbaka till hemmet och det oroar mej mycket.

Kan jag begära att min dotter skall avbryta sin Sol-placering och komma hem, trots att hennes mamma kanske går emot mej?

Jag har ett fast bra jobb, vi har ett fint hem och jag har aldrig haft några kriminella problem eller missbruksproblem.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du och din dotters mamma har gemensam vårdnad och därmed är dotterns vårdnadshavare.

Frivillig insats
Förutsättningen för SoL-placering är att det föreligger samtycke från dottern (eftersom hon är över 15 år) och båda vårdnadshavarna enligt 1 kap. 1 § SoL. Eftersom socialtjänstens insats bygger på samtycke och är frivillig, är det möjligt att avbryta SoL-placeringen genom att framföra sitt intresse till socialtjänsten.

Samtycke
I 6 kap. 13a § Föräldrabalken framgår det att om barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialtjänsten besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Det innebär att om mamman vill att dottern ska bo kvar på Hvb-hemmet kan socialtjänsten fullfölja det utan ditt samtycke om det krävs med hänsyn till dotterns bästa.

Även dotterns samtycke krävs eftersom hon är över 15 år och föreligger inte ett sådant samtycke ska placering enligt SoL upphöra trots samtycke från vårdnadshavare. Socialtjänsten kan däremot, om det föreligger skäl, bereda tvångsvård (kräver inget samtycke) enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Sammanfattningsvis kan alltså SoL-placeringen upphöra om samtycke saknas från dottern, trots att samtycke finns från en av vårdnadshavarna. Brist på samtycke från dottern kan dock innebära att socialtjänsten vidtar åtgärder i enlighet med LVU istället, 1 § LVU.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena KrasnigiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”