Kan vi återta bodelning som gjorts under äktenskapet?

2019-09-16 i Bodelning
FRÅGA
HejJag och min fru upprättade en bodelning under pågående äktenskap för mer än 20 år sedan pga att jag bedrev egen verksamhet. Min fru fick då villan som vi bodde i och fritidshuset och jag fick aktier i företaget och banktillgångar. Vi har nu flyttat från villan och bor i bostadsrätt, som min fru äger. Jag har sålt företaget. Frun är fortfarande lagfaren ägare av fritidshuset. Vi avser att vara fortsatt gifta och tycker nu att det vore enklare att ha gemensam ekonomi och delat ägande av tillgångar.Kan vi återta vår bodelning eller hur ska vi gå tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du och din fru inget äktenskapsförord, innebärande att alla era tillgångar utgör giftorättsgods. Att det utgör giftorättsgods innebär att vid t.ex. en eventuell skilsmässa kommer det att ske en likadelning av tillgångarna, efter avdrag för skulder. Däremot har den som äger en viss tillgång rätt att få den på sin lott. Därav, bland annat, kan det vara önskvärt att äga hälften var av tillgångar. När det gäller fastigheter kan det även vara fördelaktigt att äga hälften var för det fall att man vill utnyttja ROT och RUT-avdrag fullt ut.

Ni har tidigare gjort en bodelning under bestående äktenskap (jfr 9 kap. 1 § andra stycket Äktenskapsbalken, ÄktB). En bodelning är ett avtal, innebärande att vad ni kom överens om då gäller. Ni kan således inte rent formellt "återta" er bodelning. Däremot kan ni, precis som ni gjorde för tjugo år sedan, åter igen göra en bodelning under bestående äktenskap. Som du sannolikt är medveten om sedan sist, innebär en bodelning under äktenskapet ett klargörande om vem som äger vad. I en sådan bodelning är det således möjligt att fördela ägandet av bostadsrätt, fritidshus m.m. så ni äger hälften var.

Om ni är överens om att göra en bodelning under äktenskapet kan så ske, det krävs dock att anmälan registreras hos Skatteverket (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). Anmälan ska ske skriftligen och undertecknas av er båda, samt ni ska betala en anmälningsavgift om 275 kronor. När Skatteverket tagit emot anmälan kan ni gå vidare med bodelningen. När ni har skrivit bodelningshandlingen finns det även en möjlighet att registrera den hos Skatteverket, det är dock inget krav. Vid bodelning under bestående äktenskap är anmälan det som är obligatoriskt. Förfarandet beskrivs väl på Skatteverkets hemsida där ni kan läsa vidare.

Om ni är osäkra på hur ni ska skriva bodelningsavtalet kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa er med det. Om ni är intresserade av hjälp med detta är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Ni når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2400)
2020-01-23 Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst
2020-01-23 Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?
2020-01-20 Hur mycket ska avräknas i bodelningen när bostadsrätt köpts till viss del med enskild egendom?
2020-01-20 Påverkar min makes skulder mig vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (76518)