Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?

Hej

Min far har precis gått bort, han var omgift de har inga gemensamma barn och hon har inga arvingar kvar i livet. Ärver jag och mina systrar henne när hon går bort?

Vi har hittat denna paragraf:

K3]8 § Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt. Lag (1987:231).

Eller går allt till Almänna arvsfonden?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Av informationen förstår jag att din far har precis gått bort, han har gift om sig men har inga barn med sin maka. Din pappas maka har inga arvingar kvar i livet, du undrar därför om du och dina systrar ärver henne när hon går bort.

Den legala arvsordningen
En uppställd ordning finns i ärvdabalken, ÄB, för vem som ska ärva en person som har avlidit. Bröstarvingar och särkullbarn tillhör den första arvsklassen, 2 kap. 1 § ÄB. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes mor, far, syskon och syskons avkomlingar, 2 kap. 2 § ÄB. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kap. 3 § ÄB.

Ett undantag från den legala arvsordningen, är att gifta makar har rätt till företräde till sin avlidne makes arv, 3 kap. 1 § ÄB. Makar ärver således varandra före ev. arvingar, med undantag för särkullbarn som alltid har rätt till arv direkt vid sin förälders bortgång. Dock ärver makar varandra med något som kallas för fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till annan eller skänka bort en stor del i gåva till annan.


Inga legala arvingar
När båda makarna i ett äktenskap har avlidit, finns det en särskild regel i 3 kap. 8 § ÄB som anger att om det endast finns arvsberättigade släktingar på ena makens sida så ska arvet i sin helhet tillfalla dem. Det innebär att om den avlidne inte har arvingar i de tre arvsklasserna och att det dessutom saknas testamente, ska arvet tillfalla efterlevande makes/makas arvingar i stället för Allmänna arvsfonden.

Sammanfattning
Det du hittade är korrekt. Finns det varken arvingar eller testamente från hennes sidan kan du och dina systrar ärva henne med.

Jag hoppas att detta var till hjälp.

Vänligen,

Marlene ZouzouhoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning