Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?

FRÅGA
HejMin far har precis gått bort, han var omgift de har inga gemensamma barn och hon har inga arvingar kvar i livet. Ärver jag och mina systrar henne när hon går bort?Vi har hittat denna paragraf:K3]8 § Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt. Lag (1987:231).Eller går allt till Almänna arvsfonden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Av informationen förstår jag att din far har precis gått bort, han har gift om sig men har inga barn med sin maka. Din pappas maka har inga arvingar kvar i livet, du undrar därför om du och dina systrar ärver henne när hon går bort.

Den legala arvsordningen
En uppställd ordning finns i ärvdabalken, ÄB, för vem som ska ärva en person som har avlidit. Bröstarvingar och särkullbarn tillhör den första arvsklassen, 2 kap. 1 § ÄB. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes mor, far, syskon och syskons avkomlingar, 2 kap. 2 § ÄB. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kap. 3 § ÄB.

Ett undantag från den legala arvsordningen, är att gifta makar har rätt till företräde till sin avlidne makes arv, 3 kap. 1 § ÄB. Makar ärver således varandra före ev. arvingar, med undantag för särkullbarn som alltid har rätt till arv direkt vid sin förälders bortgång. Dock ärver makar varandra med något som kallas för fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till annan eller skänka bort en stor del i gåva till annan.


Inga legala arvingar
När båda makarna i ett äktenskap har avlidit, finns det en särskild regel i 3 kap. 8 § ÄB som anger att om det endast finns arvsberättigade släktingar på ena makens sida så ska arvet i sin helhet tillfalla dem. Det innebär att om den avlidne inte har arvingar i de tre arvsklasserna och att det dessutom saknas testamente, ska arvet tillfalla efterlevande makes/makas arvingar i stället för Allmänna arvsfonden.

Sammanfattning
Det du hittade är korrekt. Finns det varken arvingar eller testamente från hennes sidan kan du och dina systrar ärva henne med.

Jag hoppas att detta var till hjälp.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96515)