Kan vi ärva vår styvfar?

2020-09-18 i Efterarv
FRÅGA
Vid vår mors död fördelades arvet mellan hennes man (vår styvfar) och oss tre barn. Nu har vår styvfar dött. Han hade inga egna barn. Är en del av hans kvarlåtenskap vårt morsarv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du om du och dina syskon är berättigade till något efterarv från er mor nu när er styvfar avlidit. Svaret på frågan beror på vilket sätt och på vilka premisser er styvfar ärvde er mor. Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Om vår styvfar ärvde pga. testamente från vår mor?

Om er styvfar blev arvsberättigad till arv från er mor på grund av testamente kan ni vara berättigade till efterarv nu när han avlidit, men det beror på villkoren och skrivelsen i testamentet. Om testamentet gav er styvfar arvsrätt med full äganderätt är ni inte berättigade till något efterarv nu när han avlidit. Er mor har i så fall tillskrivit honom ett arv som han är berättigad att göra som han vill med.

Om testamentet istället gav er styvfar arvsrätt med fri förfoganderätt kan ni vara berättigade till efterarv nu när han avlidit. Om han ärvt er mor med fri förfoganderätt innebär det att han varit fri att disponera över arvet som han vill, men han får i sin tur inte lov att testamentera bort det. Att ärva med fri förfoganderätt innebär således att man får använda egendomen så som man vill, men inte testamentera bort det. När testamentstagaren sedan avlider ska arvet som disponerats med fri förfoganderätt återgå till den först avlidnas arvingar, dvs er mors barn.

Om vår styvfar ärvde pga. att vi valde att avstå delar av vårt arv till förmån för honom?

Som barn till en person som avlider som är gift med någon som inte är ens förälder kan man välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄktB). Om barnet gör det har barnet rätt att få ut arv från sin förälder när den efterlevande maken avlider, ett så kallat efterarv.

Situationen kan alltså se ut på olika sätt beroende på under vilka premisser er styvfar har ärvt er mor.

Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98703)