Kan vi ärva vår styvfar?

Vid vår mors död fördelades arvet mellan hennes man (vår styvfar) och oss tre barn. Nu har vår styvfar dött. Han hade inga egna barn. Är en del av hans kvarlåtenskap vårt morsarv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du om du och dina syskon är berättigade till något efterarv från er mor nu när er styvfar avlidit. Svaret på frågan beror på vilket sätt och på vilka premisser er styvfar ärvde er mor. Regler om arv och testamente finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Om vår styvfar ärvde pga. testamente från vår mor?

Om er styvfar blev arvsberättigad till arv från er mor på grund av testamente kan ni vara berättigade till efterarv nu när han avlidit, men det beror på villkoren och skrivelsen i testamentet. Om testamentet gav er styvfar arvsrätt med full äganderätt är ni inte berättigade till något efterarv nu när han avlidit. Er mor har i så fall tillskrivit honom ett arv som han är berättigad att göra som han vill med.

Om testamentet istället gav er styvfar arvsrätt med fri förfoganderätt kan ni vara berättigade till efterarv nu när han avlidit. Om han ärvt er mor med fri förfoganderätt innebär det att han varit fri att disponera över arvet som han vill, men han får i sin tur inte lov att testamentera bort det. Att ärva med fri förfoganderätt innebär således att man får använda egendomen så som man vill, men inte testamentera bort det. När testamentstagaren sedan avlider ska arvet som disponerats med fri förfoganderätt återgå till den först avlidnas arvingar, dvs er mors barn.

Om vår styvfar ärvde pga. att vi valde att avstå delar av vårt arv till förmån för honom?

Som barn till en person som avlider som är gift med någon som inte är ens förälder kan man välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄktB). Om barnet gör det har barnet rätt att få ut arv från sin förälder när den efterlevande maken avlider, ett så kallat efterarv.

Situationen kan alltså se ut på olika sätt beroende på under vilka premisser er styvfar har ärvt er mor.

Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000