Kan vi ansöka om uppehållstillstånd från Sverige?

2019-03-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan! Jag är gift med min amerikanska man sen 2013, vi vill nu flytta till Sverige. Han har både amerikanskt och israeliskt pass.Som jag förstått det tar det 6 - 12 månader innan han får uppehållstillstånd i Sverige, stämmer det? Finns det något sätt att göra det fortare? Måste vi göra hela processen ifrån USA eller kan vi göra det ifrån Sverige? Måste jag flytta till Sverige innan han kommer med mig?Min pappa är egen företagare så jag kan få jobb, finns också lägenhetsom jag kan skriva mitt namn på och bo i.Tack på förhand för alla svar jag kan få!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

När ska ansökan om uppehållstillstånd göras?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, utan ansökan ska då göras i sitt hemland. Det finns undantag som du kan läsa mer om i paragrafen som jag länkat. Detta betyder alltså att om inga punkter i 5 kap. 18 § är uppfyllda, får han inte vistas i Sverige under handläggningstiden. Några exempel på undantag då man får vistas i Sverige är om man ses som flykting, skyddsbehövande, det inte skäligen kan krävas att personen reser till annat land för att söka osv.

Sammanfattningsvis borde du som utgångspunkt utgå från att huvudregeln är att han måste göra ansökan från sitt hemland, då man som huvudregel måste göra det innan man reser in i Sverige.

Anknytningsansökan via giftermål
Om jag tolkar din fråga rätt så är ni gifta och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din man, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls.

Vad är då försörjningskravet?
Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är.
För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Alternativt kan det även räcka med att ha en tillräckligt stor förmögenhet, det finns tyvärr inte något exakt belopp som avgör vad som är just en tillräcklig förmögenhet. Det är något som avgörs i det enskilda fallet.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.

Vad innebär detta för er?
Först och främst måste du ha ett jobb och en bostad i Sverige för att din man ska kunna beviljas uppehållstillstånd. Detta kan därför innebära att du kanske måste åka till Sverige själv först utan din man. Detta eftersom din man måste ansöka om uppehållstillstånd innan han reser in i Sverige, som huvudregel. Han kommer inte få beviljat uppehållstillstånd via anknytning om du inte visar att du kan försörja honom och att du har en bostad åt er. Om du däremot kan fixa både arbete och bostad som uppfyller kraven utan att behöva åka till Sverige, måste du inte åka först utan honom till Sverige. Då kan ni båda vänta i din mans hemland under tiden för handläggningen.

Hur lång tid tar handläggningen?
På migrationsverkets hemsida finns ungefärliga handläggningstider. Dessa ses som en preliminär tidsfrist. Den preliminära handläggningstiden beror på hur ni ansökt samt vilket medborgarskap din man har. På denna sida kan ni beräkna er preliminära handläggningstid: https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Tid-till-beslut.html. Handläggningstiderna är väldigt långa för tillfället och att vänta i mer än 1 år på beslut är numera rätt vanligt tyvärr.

Kan ärendet påskyndas?
Ansökningarna som görs handläggs utifrån ett kösystem och det går alltså inte att gå före andra i kön.

Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Caroline Larsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (978)
2020-02-17 Jag har överklagat beslut om uppehållstillstånd, vad händer nu?
2020-02-13 Hur räknas högskolepoängen för uppehållstillstånd?
2020-02-11 när kan återreseförbud upphävas?
2020-02-08 Tolkning av 5 kap. 5 § Utlänningslagen

Alla besvarade frågor (77196)