Kan vem som helst väcka åtal eller kräva någon på pengar?

FRÅGA
Hej!Jag har blivit anklagad av att ha snott en hatt. Han har inte begärt mig om pengar utan han har bara sagt att jag står som ansvarig för att hans hatt försvunnitKan han på något vis väcka åtal eller kräva mig på pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det står envar fritt att väcka åtal eller kräva någon på pengar. Detta kan antingen göras genom en stämningsansökan i tingsrätten eller genom att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.

Problemet med detta är att det måste finnas erforderliga bevis för att få rätt för sin sak. Så länge personen ifråga inte har några bevis för att det är du som har tagit hatten, behöver du förmodligen inte vara orolig. Om det däremot finns en rimlig och sammanhängande berättelse med ett eller flera vittnen kan det vara svårare att ge ett svar på rak arm.

Alla bedömningar görs helt och hållet utifrån det enskilda fallet. Av denna anledning är det svårt att svara på huruvida personen ifråga kommer nå framgång med sin talan eller inte.

Hoppas svaret varit till din hjälp.

Mvh,

Nina Erlandsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (717)
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff
2021-06-29 Belastningsregistret vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (94270)