FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2021

Kan vem som behåller det gemensamma huset vid en separation påverka vårdnaden om gemensamma barn?

Hej!

Det lutar åt att jag och min sambo kommer separera. Vi har 2 gemensamma barn och båda är vårdnadshavare. Vi äger i dagsläget ett hus där vid prövning nog jag skulle behålla huset pga. Relativt högre lön än min sambo. Jag är inte direkt intresserad av att bo i ett hus själv men min oro är att den som behåller huset kommer således få spendera betydligt mer tid med våra barn (att de skulle bo kvar med den som har huset). Barnen är 1 respektive 3 år.

Vad gäller egentligen här? Jag vill inte indirekt frånsäga mig tid med barnen om jag överlåter huset till min sambo. Tiden med dem är det viktigaste.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad och umgänge finner vi svar på i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. En utgångspunkt är att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är barnets bästa fästs särskilt avseende vid bland annat barnets behov av en god och nära kontakt med föräldrarna (6 kap. 2a § FB). Du skriver att du och din sambo har delad vårdnad om era gemensamma barn. Den som har vårdnad över ett barn har en skyldighet att utöva tillsyn över barnet, har ansvar över barnets personliga förhållanden samt ska se till att barnets behov blir uppfyllda (6 kap. 2 § 2st. FB). Barnet har rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran (6 kap. 1 § FB). Den här rätten inkluderar såväl barnets materiella behov, såsom boende, som dess psykiska behov. I dessa regler finns inget stadgat om vilken typ av boende som barnen ska ha. Frågan om barns boende kan antingen lösas av rätten om någon av föräldrarna begär det, eller så kan ni som vårdnadshavare avtala om det på egen hand. Avtalet ska då vara skriftligt, och ska godkännas av socialnämnden (6 kap. 14a § FB). Inte heller här står det något om att barnet måste bo på en specifik plats.

Det finns alltså inga regler om att barnen måste bo kvar i ert gemensamma hus. Så länge ni båda har boenden torde ni kunna ha barnen växelvis, så länge det anses vara barnens bästa. Generellt brukar domstolen utgå från att det är barnets bästa att ha kontakt med båda sina föräldrar. Du kan alltså överlåta huset och flytta utan att oroa dig för att du inte ska få vara med dina barn.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea SantessonRådgivare