Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

2021-10-08 i Barnrätt
FRÅGA
Jag separerade 2 år sen. I våras efter 1,5 år med vecka/ vecka och delad vårdnad så tyckte tingsrätten att föräldrarna inte kunde samarbeta och gav mamman enskild vårdnad. Jag har umgängesrätt 4 dagar per varannan vecka. Nu tillåter inte mamman dottern att åka en helg till Finland med sin pappa och hälsa på dotterns släkt. Har mamman verkligen rätt att förbjuda sin dotter 4 år att åka en 2 dagars resa till finland ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnad av och umgänge med barn regleras i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel.

Så som jag förstår dig har dotterns mamma ensam vårdnad och du har umgängesrätt. Som vårdnadshavare har mamman rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med att er dotter blir äldre och mer mogen ska hon få ta del i besluten, men än så länge är det dotterns mamma som bestämmer (6 kap. 11 § FB). I första hand är det därför mamman som får ta beslut, och hon kan därför besluta att inte tillåta utlandsresan. Hon får inte hindra ditt umgänge med dottern, då din dotter har rätt till umgänge med föräldern som hon inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § 1st. FB). Ni föräldrar har ett gemensamt ansvar för att er dotters behov av umgänge med dig tillgodoses (6 kap. 15 § 2st. FB). Det kan dock uppnås också genom umgänge i Sverige, och ger inga särskilda argument för resan.

Däremot har vårdnadshavaren ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 3st. FB). Det kan innebära t.ex. mor- och farföräldrar. Om någon som står barnet särskilt nära ingår i släkten i Finland kan du kanske argumentera för dotterns rätt att träffa dem. Som jag förstår det har din umgängesrätt bestämts av tingsrätten. På talan av socialnämnden får rätten också besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än en förälder. Socialnämnden ska då särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar och andra som står barnet särskilt nära (6 kap. 15a § 2st. FB). Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § 1st. FB). Anser rätten och socialnämnden att din dotter har ett behov att umgås med den finska släkten kan de alltså besluta om det. Innan ett sådant beslut går igenom får du och dotterns mamma dock komma överens på egen hand.

Sammanfattningsvis är det dotterns mamma som vårdnadshavare som bestämmer huruvida dottern får åka utomlands eller ej. Om din dotter har ett synnerligt behov till umgänge med släkten i Finland kan socialnämnden väcka talan om umgänge för dem. Har inte det skett är det dock mamman som har bestämmanderätt, och hon kan därför förbjuda dig från att ta med dottern till Finland över helgen.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1800)
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?
2021-10-08 Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

Alla besvarade frågor (96492)