Kan våra gåvor från farfar ses som förskott på arv och kommer vi behöva betala tillbaka detta?

2017-09-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag och mina syskon och kusiner har under åren fått gåvor i olika summor av vår farfar som dog förra året. Nu menar vår farbror att det ska ses som förskott på arvet och att det ska betalas tillbaka till arvet. Isf kommer tex. jag inte få något av arvet. Hur ser la gärna ut på detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns bestämmelser om förskott på arv i 6 kap ärvdabalken. Gåvor som den avlidne har gett till bröstarvingar (barn) ska som huvudregel räknas av som ett förskott på dennes arv. Man utgår alltså från att den avlidne vill att samtliga barn ska få ungefär lika mycket i slutändan, oavsett om det sker genom arv eller gåva. Det finns undantag från denna huvudregel, nämligen om den avlidne har gjort klart att det inte ska vara ett förskott eller om det med tanke på omständigheterna måste antas att det inte ska ses som ett förskott. Man ska inte heller räkna av sedvanliga gåvor, till exempel födelsedagspresenter eller liknande, så länge inte värdet står i missförhållande till givarens ekonomiska förhållanden (t ex att någon får en väldigt dyr födelsedagspresent med tanke på givarens ekonomi). Annars är alltså utgångspunkten att gåvor till bröstarvingar är ett förskott på arvet och ska räknas av från gåvotagarens arvslott.

Det som bör noteras är att det bara är bröstarvingar denna huvudregel gäller mot, för andra arvingar ses gåvor endast som förskott om givaren uttryckligen säger detta eller omständigheterna pekar mot att så var fallet. Bröstarvingar är någons barn. Om någon av ens bröstarvingar/barn har avlidit träder dennes barn in som bröstarvinge istället. Detta innebär att barnbarn är bröstarvingar först när den avlidnes/givarens barn har gått bort (alltså barnbarnets förälder, "mellanhanden"). Huvudregeln om förskott på arv gäller alltså bara er syskon och kusiner ifall er förälder har gått bort och ni var bröstarvingar till er farfar vid tillfället för gåvan. Ifall era föräldrar var i livet då er farfar gav er gåvor var ni inte bröstarvingar och då måste er farfar mer eller mindre ha uttryckt att det skulle räknas som ett förskott på arvet, annars ses det som "vanliga" gåvor.

Om det är så att gåvorna räknas som ett förskott på arvet innebär detta att ens arvsandel (de man ska ärva) minskar med motsvarande värde. Det som kan vara bra att ha koll på i detta läge är att det inte finns något återbäringsskyldighet, ni kan alltså inte bli tvingade att betala något till er farbror för att han får mindre i arvslott än vad han hade fått annars (6 kap 4 § ÄB). Det kan däremot bli så som du skriver, att man inte får något alls i arv, eftersom man redan anses ha fått ut hela sin del.

Det enda undantaget för när man kan bli återbetalningsskyldig är om er farfar har gett er gåvor som i stort sett kan likställas med ett testamente, t ex att han har gett dem till er men själv använt dem fritt fram tills att han gick bort eller att han skänkte bort dem väldigt kort innan han dog (7 kap 4 § ÄB).

Sammanfattningsvis kan det alltså vara så att era gåvor ses som ett förskott på arvet.

- Ifall era föräldrar (farfars barn) levde vid gåvotillfället krävs det att er farfar gjorde det tydligt att gåvorna var ett förskott på arvet för att de ska räknas som detta.

- Om era föräldrar (farfars barn) inte var vid livet vid gåvotillfället är huvudregeln att gåvorna ses som ett förskott på arvet. Om er farfar däremot gjorde det klart att det inte skulle vara ett förskott eller om det annars på grund av omständigheterna anses klart att han ansåg detta så gäller inte huvudregeln och det ses då inte som ett förskott. Detsamma gäller sedvanliga gåvor som stod i rimlig proportion till er farfars ekonomi då han skänkte dem. Att ge bort en dyr bil i födelsedagspresent kan till exempel vara sedvanligt om man är väldigt rik men inte annars, och så vidare.

- Om era gåvor skulle ses som förskott på arv behöver ni dock som huvudregel inte betala tillbaka något av det ni har fått, det enda som händer är att er egna arvsandel minskar. Det enda fallet ni kan bli återbetalningsskyldiga i är om er farfar har gett er gåvor som i stort sett får samma effekt som ett testamente. Ifall han har gett er gåvor "under åren" som helt och hållet gått över i er ägo ska inte detta undantag vara något problem.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, har du några fler frågor får du gärna ställa dessa i kommentarsfältet nedan!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1245)
2021-07-20 Kan man behöva betala tillbaka förskott på arv?
2021-07-20 Flyttat över pengar till övriga bröstarvingar
2021-07-11 Förskott på arv?
2021-07-03 Är underhyra förskott på arv?

Alla besvarade frågor (94371)