Kan våra föräldrar ge bort eller testamentera bort hela vårt barndomshem till min bror?

FRÅGA
1993 skrev min mor över ett hus på mig och min bror taxerat till 1,2 miljoner.Min bror ville inte bo i huset och jag betalade honom för hans andel; 1.200´/2 = 600´ - (lån och eftersatt underhåll) = 300'Detta var vi då överens om och lagfarten skrevs över på mig.Några år senare när huset stigit i värde tyckte min brors svärföräldrar att han borde ha fått mer för sin andel och pressade våra föräldrar.Detta resulterade i att min far sa till min bror att; - "Det finns ju annat att fördela, tex mitt föräldrahem"Jag hörde aldrig detta från min far och kan inte fråga honom heller då han gick bort 2009, men jag tolkade detta som att min bror skulle få en större andel av hemmanet, medan min brors fru tolkade det som att de skulle få hela andelen.För att inte mista hemmanet helt, som jag lagt ner mycket arbete på, frågade jag min bror om vi kunde lösa detta genom att han fick mer pengar.Han sa att det kunde gå.Efter långa diskussioner slutade det med att vår mor överförde 400´ till honom.Då tänkte jag att vi var överens om att vi kunde dela lika på hemmanet.Efter fem år säger plötsligt min bror att vi inte kan dela på hemmanet och att det inte vore orimligt att han skall få hela, då han har fem barn och jag bara har ett.Det visade sig också att min brors fru hade pressat vår mor att gå med på att skriva hela andelen av hemmanet på dem.Min fråga är om jag kan göra något ytterligare för att få en del av hemmanet eller om min bror kan tvinga min mor att skriva det på honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågeställning!

Tillämplig lagstiftning:

-Ärvdabalken (ÄB)

Rättsutredning

Gällande huset du och din bror fick 1993

När du och din bror fick huset 1993 och han inte ville bo där så kom ni överens om att du skulle köpa ut honom. Som jag förstår det var ni även helt överens kring för vilken summa du skulle köpa ut honom och hur det hela skulle gå till. Därav är det inte rimligt att din bror ska komma flera år senare och anse sig berättigad till ytterligare ersättning för att han då har insett att huset har stigit i värde, utan det borde han i sådana fall ha tänkt på från början. De allra flesta är medvetna om att hus med tiden oftast stiger i värde och därav bör det inte ha kommit som en överraskning för din bror att även detta huset gjorde det och när han sålde sin del av huset till dig har han inte längre någon rätt till värdestegringen. Därav är det mycket märkligt att han senare försöker få ytterligare ersättning från dig och/eller era föräldrar, för enligt det du beskriver verkar allt ha gått rätt till från början.

Gällande de 400.000 kronorna din mor överförde till din bror

När man ger sina barn en större gåva medans man fortfarande lever så är huvudregeln att gåvan kommer att räknas som ett förtida arv (6:1 ÄB). Däremot räknas inte till exempel födelsedagspresenter och julklappar som förtida arv så länge de anses vara en "rimlig" summa som lagts på presenten sett till vilken ekonomi som dina föräldrar har (6:2 ÄB). Därav om era föräldrar inte har en mycket god ekonomi så att 400.000 kronor kan räknas som en "vanlig" födelsedagspresent eller liknande så kommer den överföringen med största sannolikhet att räknas som ett förtida arv för din bror, vilket innebär att det då kommer räknas av på hans arvslott när arvet efter era föräldrar i framtiden ska fördelas (6:1 ÄB). Däremot finns det ett sätt att motverka detta på och det är ifall din mor har skrivit i ett gåvobrev att det inte skall räknas som förtida arv. Därav är bedömningen av huruvida detta kommer att räknas som ett förtida arv eller inte, beroende av om det finns ett gåvobrev som reglerar frågan eller ej.

Gällande att din mor har överfört hemmanet på din bror

Här har jag inte helt förstått ifall din mor har överfört så att din bror redan nu äger hela hemmanet eller om hon har skrivit i sitt testamente att han ska ärva hela hemmanet när hon går bort. Därav kommer jag att redogöra för vad som gäller i båda alternativen.

Ifall din mor redan nu har överfört hela hemmanet på din bror

Ifall din bror redan nu äger hela hemmanet så gäller samma sak som för de 400.000 att det enligt huvudregeln ska räknas som ett förtida arv så länge det inte har reglerats i ett gåvobrev att det inte skall vara ett förtida arv. Därmed kommer husets värde att räknas av på din brors framtida andel av arvet ifall det inte har skrivits att det inte ska vara ett förtida arv. Ifall huset då är värt mer än vad han egentligen ska ärva kommer han inte att få ut något arv, dessvärre kommer han inte bli återbetalningsskyldig till dig för mellanskillnaden (6:4 ÄB). Däremot får inte hans arv inkräkta på din laglott, vilket är hälften av vad du egentligen ska ärva enligt lag, vilket blir 25% av tillgångarna från dina föräldrar ifall ni är två syskon (7:1 ÄB). Om det inkräktar på din laglott så finns det nämligen ett förstärkt laglottsskydd som innebär att din bror kan bli skyldig att återbetala delar av gåvan för att du ska kunna få ut din laglott (7:4 ÄB).

Ifall din mor har testamenterat hemmanet till din bror

Ifall eran mor har skrivit ett testamente där din bror ska ärva hela hemmanet så får hon göra det, så länge det är hennes fria vilja och så länge det inte inkräktar på din laglott som jag beskrev ovan. Därav är det som avgör huruvida din bror kan ärva hela hemmanet, ifall det finns andra tillgångar med ett tillräckligt högt värde så att du kan få ut som minst din laglott. Om hemmanet till exempel är den enda tillgången som finns efter din mor och far, då har du rätt att påkalla jämkning av testamentet efter att din mor har gått bort. Däremot kan hon fortfarande testamentera hur hon vill, därav ligger således ansvaret på dig att sedan se till att kräva att testamentet jämkas inom sex månader efter att du har delgivits testamentet när din mor har gått bort (7:3 ÄB).

Kan din bror tvinga din mor att testamentera hemmanet till honom

Om din bror har tvingat din mor att skriva in i testamentet att hela hemmanet ska gå till honom och detta inte är hennes fria vilja, då är testamentet inte giltigt (13:2 ÄB). Ett testamente gäller nämligen inte ifall det har skrivits på grund av att någon påverkar en eller ifall man lider av en psykisk störning. Samma sak gäller ifall din bror har tvingat eran mor att skriva testamentet eller missbrukat hennes viljesvaghet eller oförstånd till exempel (13:3 ÄB). Ifall så är fallet bör du klandra testamentet vilket du gör genom att väcka en klandertalan inom sex månader ifrån att du fick testamentet (14:5 ÄB).

Mina tips till dig:

-Jag råder dig i förstahand att försöka prata med din mor ensam och fråga vad hennes vilja i detta är, för att försöka förstå om det är så att din bror på något vis har övertalat henne att till exempel skriva ett testamente. Ifall så är fallet bör du råda din mor att själv diskutera frågan med en jurist för att reglera det som inte är enligt hennes fria vilja, så att allt blir rätt igen.

-Om det inte går att lösa problemet medans din mor fortfarande är i livet återstår möjligheten att klandra testamentet när hon har gått bort, ifall du fortfarande anser att hon blev tvingad att skriva det.

-Om det visar sig att du på grund av din brors gåvor/förtida arv eller det han ska ärva inte kan få ut din laglott kan du även påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott. Detta gör du genom att meddela din bror att du vill att testamentet skall jämkas, ifall han inte går med på det kan frågan slutligen behöva lösas i domstol.

-Ifall du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende, till exempel för att få hjälp att förklara vad som gäller för din bror, då kan jag varmt rekommendera dig att anlita en av våra mycket kompetenta jurister vi har på vår byrå. Ifall du vill komma i kontakt med en av våra jurister och få en offert kan du mejla mig på elin.englund@lawline.se.

Avslutande ord:

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, ifall du har följdfrågor eller andra funderingar så kan vi ta dom på det efterföljande telefonsamtalet som du har betalat för. Jag kommer att ringa dig imorgon, fredagen den 18 juni, ungefär klockan 16:00, ifall tiden inte passar eller ifall du har andra funderingar är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se!

Med vänliga hälsningar,

Elin Englund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (943)
2021-07-24 Fri förfoganderätt och särkullbarns arvsrätt
2021-07-17 Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall
2021-07-06 Orubbat bo
2021-07-02 Hur fördelas arv mellan bröstarvinge och efterlevande make när det finns skulder?

Alla besvarade frågor (94160)