Kan vår son få rätt till skolskjuts till sin gamla skola i en annan kommun?

Hej, min son går i femte klass i ganska ny skola och mår jätte dåligt i skolan , han har kämpat i över 1 år. Finns det möjlighet att han kan få rätt till skolskjuts till gamla skolan som ligger i en annan kommun?/ Oroliga föräldrar

Lawline svarar

Hej!


Tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga.


Mina utgångspunkter

Till att börja med vill jag beklaga att er son mår så dåligt, det är verkligen ledsamt. Jag tolkar det ni har skrivit som att han blir illa behandlad i skolan.

Er son kan alltid kontakta organisationen Bris om han skulle behöva ett samtalsstöd. Bris erbjuder även stöd åt vuxna som är oroliga för sina barn.

Då jag inte känner till om er son går i en kommunal eller en fristående grundskola kommer jag att förklara vad som gäller i båda fallen.

Jag kommer att hänvisa till skollagen (SkolL) i mitt svar, som bland annat innehåller regler om när elever har rätt till skolskjuts. Jag kommer också att hänvisa kort till kommunallagen (KL).


Skolans typ och kommunens beslut avgör er sons rätt till skolskjuts

Det korta svaret på er fråga är att det beror på om den gamla skolan är kommunal eller fristående, samt på vad er sons nuvarande hemkommun beslutar.

Jag kommer nu att utveckla vad som gäller beroende på den gamla skolans typ.


Kommunal grundskola – en liten möjlighet till fri skolskjuts

Er son kan ha rätt att gå i den andra kommunens grundskola om han har särskilda skäl till det (10 kap. 25 § första stycket SkolL). Vad jag förstår kan ett sådant särskilt skäl vara att han blir illa behandlad i skolan.

Tyvärr har er son inte någon absolut rätt till att få kostnadsfri skolskjuts till den gamla skolan. Det beror på att hans hemkommun inte är skyldig att betala för skolskjutsen om det innebär merkostnader för kommunen (10 kap. 32 § andra stycket SkolL). Hemkommunen är den kommun där er son är folkbokförd (29 kap. 6 § första stycket SkolL).

Sammanfattningsvis är det alltså inte omöjligt att er son kan få rätt till kostnadsfri skolskjuts till den gamla skolan. Det är dock upp till hans nuvarande hemkommun att besluta om den har möjlighet att betala för skolskjutsen.


Fristående grundskola – ingen rätt till fri skolskjuts

Er sons hemkommun har inte någon skyldighet att betala för skolskjuts till den gamla skolan om den är en fristående skola.

Kommunen ansvarar nämligen bara för skolskjutsen om det rör sig om en fristående skola inom kommunen (10 kap. 40 § SkolL). Ansvaret gäller då endast om skolskjutsen inte innebär några merkostnader för kommunen (10 kap. 40 § och 10 kap. 32 § andra stycket, andra meningen SkolL).

Slutsatsen är därmed att er son tyvärr inte har någon rätt till kostnadsfri skolskjuts till den gamla skolan om den är fristående.


Kontakta er sons hemkommun

Ni bör kontakta er sons hemkommun för att få veta mer om hur just den kommunen ställer sig till frågor om skolskjuts.

Jag vill råda er att göra det oavsett om den gamla skolan är kommunal eller fristående, eftersom det är upp till hemkommunen att avgöra om den kan bekosta skolskjuts åt er son.

Förhoppningsvis finns det även information om skolskjuts på hemkommunens hemsida, samt instruktioner för hur ni ska gå till väga för att göra en ansökan om skolskjuts för er son.


Ni kan överklaga beslutet om er ansökan inte blir beviljad

Ni kan överklaga kommunens beslut genom så kallat kommunalbesvär om ni har gjort en ansökan om skolskjuts som inte har blivit beviljad (28 kap. 18 § första stycket SkolL).

Förvaltningsdomstolen kommer då att göra en laglighetsprövning av beslutet (13 kap. 1 § första stycket KL). Tyvärr är det en begränsad prövning som bara kan leda till att domstolen fastställer eller upphäver kommunens beslut.

Ni kan dock göra en ny ansökan om skolskjuts om er första ansökan inte blir beviljad. Ni kan också göra en ny ansökan efter att ni har överklagat och en förvaltningsdomstol har fastställt eller upphävt det första beslutet.


Sammanfattning

Er son har tyvärr inte rätt till kostnadsfri skolskjuts om den gamla skolan är fristående.

Däremot kan han eventuellt få rätt till skolskjuts om skolan är kommunal. Hans hemkommun är dock inte skyldig att betala för skolskjutsen om det leder till merkostnader för kommunen.

Jag rekommenderar er att kontakta er sons hemkommun för att få veta vad som gäller för skolskjuts inom den. Kontrollera även om det finns information om skolskjuts på kommunens hemsida. Där bör ni även kunna hitta instruktioner för hur ni gör en ansökan.

Slutligen vill jag även tipsa om att det finns allmän information om skolskjuts på Skolverkets hemsida.

Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga och att allt ordnar sig för er son! Om ni har fler funderingar så får ni gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo