Kan vår gemensamma bostadsrätt bli föremål för utmätning?

Jag och min sambo är äger till en bostadsrätt 50% var. Bostadsrätten är belånad till ca 75% av marknadsvärde. Sambon har ett beroende personlighet och i somras fastnade i ett omfattande spelmissbruk som eskalerade under hösten. Sambon har under hösten tagit privata krediter på ca 600 000 kr delvis för att täcka spelskulder och delvis även finansierat sitt spelande. Vi har två gemensamma barn och hela familjen bor i bostadsrätten vi äger. Sambon har börjat jobba extra för att täcka kreditkostnader och sina levnadskostnader. Som jag ser på saken kommer det att rasera dvs att sambon kommer inte hur kunna orka i längden att fortsätta jobba 125–150%. Min fråga är; Om min sambo får utmätning av sin lön eller hen hamna hos kronofogden hur kommer hens skulder att påverka vår gemensamma bostadsrätt? Vilken rätt har fordringsägarna eller kronofogden att mätta eller ställa krav på försäljning på sambos 50% ägande i bostadsrätten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar huruvida er gemensamma bostadsrätt kan bli föremål för utmätning. Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB).


Utmätning av bostadsrätt


Om en person inte kan betala sina skulder kan hans eller hennes egendom bli föremål för utmätning. Utmätning innebär att Kronofogdemyndigheten tar fast eller lös egendom från gäldenären (dvs. den skuldsatte) för att kunna betala dennes skuld. Bostadsrätter är lös egendom, och lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör den betalningsskyldige (4 kap. 17 § UB). Presumtionen är att gäldenären, alltså den person som har en skuld, är ägare till lös egendom som han har i sin besittning. Undantaget är om det framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § 1 st. UB).


När gemensam besittning föreligger blir istället 4 kap. 19 § UB aktuell. Om gäldenären är gift eller har sambo anses allt som finns i det gemensamma hemmet tillhöra den skuldsatte, om det inte görs sannolikt att makarna är samägare till egendomen enligt samäganderättslagen (4 kap. 19 § 1 st. UB).

Om både du och din sambo står som ägare till bostadsrätten borde det vara enkelt att bevisa att bostaden är samägd. Samägd egendom kan dock bli utmätt, men du har då rätt att få en summa som motsvarar din andel i bostadsrätten (8 kap. 8 § UB).


Egendom som inte är utmätningsbar


Huvudregeln är att en bostadsrätt som gäldenären har som bostad inte ska utmätas (5 kap. 1 § p. 6 UB). En bostadsrätt kan dock utmätas om den bedöms ha ett högt värde. I NJA 2004 s. 373 I och IIbedömde Högsta domstolen att en bostadsrätt med ett värde på 265 000 och där gäldenären bodde ensam inte skulle undantas. En familjelägenhet med ett värde på 400 000 kr ansågs inte heller skälig att undanta.

När gäldenären har familj, bestäms vad som får undantagas enligt 1 § med skälig hänsyn även till vad familjen brukar eller behöver (5 kap. 2 § UB).


Sammanfattning


Bostadsrätten kommer att presumeras vara din sambos eftersom det föreligger gemensam besittning. Att ni båda är ägare till bostadsrätten borde dock enkelt kunna bevisas om ni båda står som ägare till den. Bostaden kan dock fortfarande utmätas om dess värde är högt, men du har då har rätt till dess halva värde.

Kronofogden kommer att utmäta egendom i en viss ordning, och det är därför inte säkert att just er bostadsrätt kommer att bli utmätt. Jag rekommenderar att ni, om möjlighet finns, berättar för dem att ni vill att annan eventuell egendom ska bli utmätt i första hand.


Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen.


Med vänliga hälsningar

Jennie AskengrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”