Kan vår dotters kille få rätt till hälften av lägenheten om de separerar, trots att vi är delägare i den?

FRÅGA
Hej,Jag har en dotter som är 19 år och pluggar. Nu funderar jag och hennes far, vi är separerade sedan länge, på hjälpa henne med att köpa en lägenhet (nyproduktion) till dess hon pluggat färdigt. Eftersom hon inte har något fast jobb själv just nu kan hon ju inte ta lån, utan jag och hennes far tänkte dela på lånet. Hon har själv besparingar sedan tidigare och får betala 10% av lägenheten själv. Inflytt och tillträde är om ett år och då vet man inte hur förhållande situationen ser ut. Om hon då skulle flytta ihop med sin kille och bli sambo, har han då rätt till hälften av lägenheten även om vi som föräldrar står som ägare av 45% av lägenheten var och dottern 10%, i det fall förhållandet tar slut? Eller har han rätt till 5%(hälften av dotterns andel) eller inget alls?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att ni funderar på att köpa en bostadsrätt till er dotter, samt att du undrar om er dotters kille skulle kunna få rätt till någon andel av lägenheten om de blir sambor och förhållandet sedan tar slut.

Jag kommer att hänvisa till sambolagen (SamboL) i mitt svar.

Er dotters kille kan aldrig få rätt till era andelar i lägenheten

Först och främst kan er dotters kille aldrig få rätt till era andelar i lägenheten, eftersom ni står utanför deras samboförhållande.

Däremot kan han eventuellt få rätt till en del av er dotters lägenhetsandel vid en separation. Det blir aktuellt i två fall:

1. Er dotter eller hennes kille begär bodelning efter att de har separerat och lägenhetsandelen är att se som samboegendom, vilket gör att den ska ingå i bodelningen (8 § första stycket och 3 § SamboL).

2. Lägenhetsandelen är inte att se som samboegendom men lägenheten har använts som gemensam bostad av er dotter och hennes kille, och killen begär att få ta över lägenhetsandelen efter att de har separerat (22 § SamboL).

Det är inte särskilt sannolikt att killen skulle få rätt att ta över er dotters lägenhetsandel i det andra scenariot – dels krävs det synnerliga skäl om de inte har barn tillsammans, dels kan jag inte tänka mig att det skulle anses skäligt eftersom du och din dotters far äger 90 % av lägenheten (22 § SamboL).

Rätten till att lösa ut sin sambo är dessutom en skyddsregel, till för den sambo som "bäst" behöver bostaden. Den skulle alltså inte fylla sin funktion i detta fallet, eftersom er dotters kille endast skulle kunna bli ägare till 10 % av bostaden.

Jag kommer därför att fokusera på det första scenariot i resten av mitt svar, alltså det fall då lägenhetsandelen eventuellt ska ingå i en bodelning.

Är lägenhetsandelen samboegendom ska den ingå i en bodelning

En bodelning blir endast aktuell om er dotter eller hennes kille begär att en sådan ska göras när deras samboförhållande har tagit slut (8 § första stycket SamboL).

Lägenhetsandelen ska bara ingå i bodelningen om den är att se som samboegendom (8 § första stycket SamboL).

Det är främst tidpunkten för ert köp av lägenheten som avgör om den är samboegendom.

Ni köper lägenheten innan de blir sambor

Köper ni lägenheten innan er dotter blir sambo kommer er dotters andel av lägenheten inte att bli samboegendom, eftersom den i så fall inte förmodas har förvärvats för hennes och hennes killes gemensamma användning (3 § SamboL). Då ska den inte heller ingå i en eventuell bodelning (8 § första stycket SamboL).

Lägenhetsandelen skulle dock kunna ses som samboegendom om köpet sker en kort tid innan de flyttar ihop, men i så fall har er dotters kille bevisbördan för att avsikten med köpet var att den skulle användas av dem gemensamt. I regel är det mycket svårt att bevisa någon annans avsikt. Dessutom uppfattar jag det som att er avsikt med köpet är att er dotter ska använda lägenheten.

Därför är er dotters lägenhetsandel sannolikt skyddad från eventuella anspråk från hennes kille i det här fallet.

Ni köper lägenheten efter att de har blivit sambor

Köper ni lägenheten efter att er dotter har blivit sambo blir hennes lägenhetsandel samboegendom, eftersom den då förmodas ha förvärvats för hennes och hennes killes gemensamma användning (3 § SamboL).

Som utgångspunkt ska lägenhetsandelen då ingå i en bodelning mellan er dotter och hennes kille, om någon av dem begär bodelning efter att förhållandet tagit slut (8 § första stycket SamboL). Enligt huvudregeln ska de då dela lika på hennes andel (14 § SamboL). Det innebär i sin tur att er dotters kille i så fall skulle kunna få rätt till 5 % av lägenheten.

För att undvika en sådan situation kan er dotter och hennes kille dock skriva ett samboavtal.

Genom samboavtalet blir er dotters lägenhetsandel inte samboegendom

Er dotters lägenhetsandel kommer inte att bli samboegendom om hon och hennes kille skriver in det i ett samboavtal (9 § första stycket SamboL).

I avtalet ska det framgå att er dotters lägenhetsandel inte ska vara samboegendom. För tydlighetens skull kan det också stå att lägenhetsandelen därför inte heller ska ingå i en eventuell bodelning.

Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av er dotter och hennes kille, men behöver inte bevittnas (9 § andra stycket SamboL).

Det kan även vara en god idé med ett samboavtal om ni köper lägenheten en kort tid innan de blir sambor. Visserligen är lägenhetsandelen som utgångspunkt inte samboegendom då, men för tydlighetens skull kan det kännas bra att ha bekräftat det i ett samboavtal.

Sammanfattning

Er dotters kille kan aldrig få rätt till era andelar i lägenheten, eftersom ni står utanför deras samboförhållande.

Däremot skulle han kunna få rätt till hälften av er dotters lägenhetsandel om den räknas som samboegendom och någon av dem begär en bodelning.

Jag vill därför råda dig att uppmuntra din dotter till att skriva ett samboavtal med sin kille om ni köper lägenheten efter att de har blivit sambor. Lägenhetsandelen blir då skyddad från att ingå i en bodelning.

De kan också skriva ett samboavtal för säkerhets skull även i det fall då ni köper lägenheten innan de blir sambor.

Avslutningsvis vill jag tipsa dig och din dotter om Lawlines avtalsrobot. Med hjälp av den kan hon och hennes kille upprätta ett samboavtal till ett fast pris. Ni kan läsa mer om hur det funkar att skriva ett sådant samboavtal på avtalsrobotens hemsida.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?