Kan vapenlicens återkallas vid narkotikabrott?

2018-10-03 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej.Jag undrar om polisen verkligen har rätt att ta ifrån mig min vapenlicens för 0.34g kokain. Aldrig straffad förut, aldrig gjort nått förut. Ska man bli straffad så hårt för ett misstag man gör på 49 år?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag förstått din fråga rätt så undrar du om polisen har rätt att frånta dig vapenlicensen om du blir dömd för narkotikabrott, även om du ej tidigare blivit straffad för något brott.

Vad gäller enligt lag?
Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen, bör frågan om en persons fortsatta vapeninnehav regelmässigt omprövas när innehavaren dömts för till exempel narkotikabrott. Villkoren för att få licens är strikta och entydiga. Återkallandena är en bedömningsfråga som kräver handläggning, och i vissa fall kan det vara svårbedömt om huruvida det är lämpligt att personen som begått brott ska inneha vapenlicens.

Enligt 6 kap. 1 § vapenlagen så ska tillstånd (licens) att inneha skjutvapen återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen.
Vidare enligt 6 kap. 3a § vapenlagen så ska även tillstånd att låna skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten innehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen.

Polisen kan därmed anse att du är olämplig att inneha vapenlicens i och med misstanken om narkotikabrott. När tillståndet återkallas så förlorar man alltså sin vapenlicens. Om polisen återkallar din licens så kan du ansöka om ny vapenlicens efter att straffat är avtjänat. Vad som då krävs är bland annat är att man uppfyller polisens lämplighetskrav.

Om din licens blir återkallad får du inte använda ditt vapen. Både vapen och licens ska lämnas in till polisen för förvaring. Man har tre månader på sig att själv sälja vapnet, och därefter beslutar polisen om inlösen.

Sammanfattningsvis
Enligt 10 kap. 1 § vapenlagen så kan polisens beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets du var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.
När polisen bestämmer om du ska få behålla din licens eller inte tar de hänsyn till hur allvarligt brottet är, de tar även hänsyn till om det rör sig om upprepad brottslighet.

Det finns dessvärre inget helt säkert svar på frågan. Döms du för narkotikabrott kan polisen göra bedömningen att du är olämplig att ha vapen och då återkallas licensen Polisen tar dock hänsyn till hur allvarligt brottet är.

Hoppas att svaret var till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Emilia Hallberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (284)
2019-03-20 Är det drograttfylleri om blodprov och urinprov inte är konsekventa?
2019-03-17 Vad är straffet för 50 gram marijuana?
2019-03-15 Straffet för 0,66 gram kokain
2019-03-13 Hur mycket dagsböter blir det på 2 gram hasch?

Alla besvarade frågor (66938)