Kan utmätning ske ur handelsbolag?

Det är såhär att jag har skulder på kronofogden sen en tid tillbaka och har startat Enskild Firma. Jag vet ju att Kronofogden kan gå in och ta mina inkomster och eventuell moms jag sätter in på skattekontot. Skulle Handelsbolag vara lösningen på detta?

Jag hade gärna startat Aktiebolag men tyvärr har jag inte 50 000 kr liggandes och om jag hade haft det så hade jag prioriterat skulderna. Jag vill alltså kunna driva mitt företag, se till att tjäna pengar och endast ta det jag behöver för att leva och resten ska gå till skulderna. Jag vill alltså göra rätt för mig och betala dessa skulder och skapa ett liv.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Tyvärr blir du inte helt säker från utmätning även om du registrerar din firma som handelsbolag. Din andel i bolaget kan utmätas om det är proportionerligt och nödvändigt för att få ut dina skulder (4 kap. 2, 3 § utsökningsbalken (UB)). Enligt lagen ska detta ske till så liten olägenhet för dig som möjligt (4 kap. 3 § andra stycket UB).

Jag finner även stöd för denna tolkning i 2 kap. 21 § handelsbolagslagen (HBL), som talar om följderna av när en bolagsmans andel i bolaget utmäts och det finns andra bolagsmän i bolaget. Vad jag kan utläsa från din fråga är detta i sig inte relevant eftersom du driver bolaget själv.

Alltså kan du starta ett handelsbolag och bedriva din verksamhet men beroende på hur stor och långt gången skulden hos kronofogdemyndigheten (KFM) är kan du eventuellt behöva betala den med din andel i bolaget. Om bolaget har minimalt med kapital utan mest fungerar som en kanal för dig att bedriva din verksamhet lär andelens värde inte heller vara särskilt stort och därmed oförmånligt för KFM att utmäta. Du kan på så vis bli säkrad från att din andel i bolaget blir utmätt.

Det kan dessutom vara mer förmånligt för KFM att låta dig ha kvar din andel i bolagets för att verksamheten ska kunna fortsätta och generera utmätningsbara pengar. KFM tar ofta hänsyn till sådana omständigheter, vilket är ytterligare en anledning som tyder på att ditt bolag kommer kunna fortsätta.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo