Kan utlandsregistrerad bil beslagtas för obetalda parkeringsböter?

2020-05-12 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har Stockholms stad rätt att beslagta en utländsk reg. Bil - för obetalda parkerings böter - i så fall, hur långt har dom rätt att kräva bakåt i tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om möjligheten att beslagta ett fordon för obetalda skulder regleras i lagen om flyttning av fordon i vissa fall. Lagen kompletteras av förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Enligt 1 § första stycket p2 lagen om flyttning av fordon i vissa fall avses i lagen med registrerat fordon ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register. Enligt 2 a § får regeringen meddela föreskrifter om rätt för staten eller en kommun att i vissa fall flytta ett fordon bland annat om ägaren har obetalda och förfallna skulder enligt lagen om felparkeringsavgift. Sådana föreskrifter har meddelats genom förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Enligt 2 § p3f i förordningen om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon bland annat flyttas om fordonets ägare har skulder enligt lagen om felparkeringsavgift som uppgår till mer än 5 000 kronor. Som framgår redan av lagens bestämmelser avseende vad som ska anses som ett fordon i lagens mening innefattas även fordon som är upptagna i utländska register motsvarande svenska vägtrafikregistret eller det militära fordonsregistret. Av förarbetena till bestämmelsen framgår uttryckligen att bestämmelsen gäller även för utländska fordon mot bakgrund av att även ägaren av ett utlandsregistrerat fordon är betalningsskyldig i Sverige (prop. 2013/14:176 s. 27). Enligt övergångsbestämmelser till förordningen tillämpas reglerna inte på skatter och avgifter som beslutats för den 1 juli 2014, innebärande att det krävs att felparkeringsavgifterna utfärdats från och med den 1 juli 2014 och är utfärdade av kommun eller polis.

Som svar på din fråga innebär det att det finns lagstöd för kommunen att beslagta en utlandsregistrerad bil med obetalda parkeringsböter. Det krävs att böterna är utfärdade av kommun eller polis och att de utfärdats från och med den 1 juli 2014.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (426)
2020-11-29 Överklagande av kontrollavgift
2020-10-30 Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?

Alla besvarade frågor (86836)