Kan utländsk medborgare vara fullmaktshavare för framtidsfullmakt?

FRÅGA
Hej, jag har sett att ni har ett avtal Framtidsfullmakt som kan registreras/skrivas online. Jag undrar om det avtalet är gilltigt internationellt d v s om jag vill lämna över/ge fullmakt till en person som inte är svensk och inte ens har ett svenskt personnummer, men jag vill ge fullmakt för att hantera svenska "saker/tillgångar" som jag skaffat i Sverige? Kan det avtalet skrivas/översättas till engelska (med ID nummer och annan personlig info av en person som bor i ett annat land) ? I tillägg undrar jag om ni har ett likadant avtal för testamente. Är det möjligt lämna över tillgångar/ägendom till personer som inte är svenskar och inte är barn/make/sambo utan är släktningar i annan sammanhang? Det bör också vara på engelska. Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda.

För att upprätta en framtidsfullmakt måste du vara arton år gammal (3 §) och fullmakten måste upprättas skriftligen samt bevittnas av två samtidiga vittnen som inte är fullmaktshavare (4 §). Det ska vidare framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten (5 §). Som synes ställs det inget krav i lagen på att fullmaktshavaren måste vara svensk medborgare eller ha svenskt personnummer. Det viktigaste är att det tydligt framgår vem som är fullmaktshavare och annat ID-nummer som kan identifiera vederbörande bör vara tillräckligt.

Våra avtal i avtalstjänsten finns i regel inte på engelska mer än när det anges. Dock finns självklart möjligheten att få upprättat framtidsfullmakten på engelska av någon av våra jurister. Detsamma gäller upprättande av testamente på engelska. För det ändamålet rekommenderar jag att du kontaktar vår juristbyrå genom att ringa oss på 08-533 300 04 alternativt att du sänder mail på info@lawline.se.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (837)
2020-08-12 "executors deeds" och "grants of probate" motsvarigheter på svenska?
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo

Alla besvarade frågor (82779)