Kan utebliven ränta på lån ses som förskott på arv?

2018-10-16 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Jag har lånat pengar, räntefritt, av min pappa (som är änkling). Nu hävdar min syster att när pappa dör så ska den summa jag sparat på att inte betala ränta ses som förskott på arv (hon har räknat ut att det nu rör sig om 70.000kr). Stämmer detta? I så fall, slipper jag detta om jag betalar hela lånet nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Eftersom både du och sin syster är er pappas bröstarvingar enligt 2 kap. 1 § 1 st. ÄB står ni först i led att ta del av hans kvarlåtenskap när han avlider. Av 6 kap. 1 § 1 st. ÄB lyder en presumtion om att vad arvlåtaren, d.v.s. din pappa, givit till en bröstarvinge under hans livstid ska antas vara förskott på arv, om inte motsatsen visas. Presumtionen bryts om din pappa uttryckligen föreskriver att annat ska gälla. Här finns det inga formkrav utan det räcker med att ni är överens om att gåvan inte ska utgöra ett arvsförskott, men det kan ändå vara bra att ta med villkoret i exempelvis ett gåvobrev eller testamente. Presumtionen kan även brytas om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att gåvan inte skulle utgöra ett förskott på arv.

Det finns inga lagar som direkt reglerar lån mellan privatpersoner. Istället råder det avtalsfrihet, d.v.s. du och din pappa kan själva komma överens om vilka villkor som ska uppställas mellan er. Räntelagen är även dispositiv enligt 1 § 2 st., vilket innebär att dess bestämmelser inte tillämpas i den mån ni kommit överens om annat. Din pappa har som långivare alltså ingen rätt till "vanlig" löpande kapitalränta enligt Räntelagen, utan ska sådan utgå måste det ha avtalats om mellan er senast vid lånetillfället.

Min slutsats är att eftersom löpande ränta inte är en lagstadgad rättighet mellan er kan det inte ses som att din pappa "bjudit" på de 70 000 kronorna genom att inte begära ränta av dig från första början. På så vis kan pengarna din syster menar att du sparat inte ses som en gåva från hans sida, och är det ingen gåva föreligger det ingen presumtion om arvsförskott.

Mitt råd är ändå att du talar med din pappa och reder ut hans tanke bakom lånet och eventuella oklarheter. Eftersom jag inte känner till detaljerna kan det för säkerhets skull vara lämpligt att din pappa i alla fall reglerar frågan i hans testamente för att undvika en eventuell tvist mellan dig och din syster vid en kommande bodelning.

Vänliga hälsningar!

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll