Kan uppmaning till att skicka nakenbilder anses vara uppvigling?

FRÅGA
Hej En kille ber en tjej skicka lättklädda och nakenbilder. Tjejen säger att om hon ska skicka så måste han betala för det och att hon inte skickar gratis. Är detta uppvigling eftersom det väl är sexköp att betala för att få nakenbilder? Tjejen uppmanar väl i det här fallet killen att begå ett brott, dvs köpa nakenbilder?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller sexköp av vuxna, regleras detta i 6:11 Brottsbalken. Här framgår att den som "mot ersättning", skaffar sig en "sexuell förbindelse" döms för köp av sexuell tjänst. Vad som avses med "sexuell förbindelse" framgår inte riktigt i lagtexten. I förarbetena framgår att med "sexuell förbindelse" menas främst samlag men att det även kan vara annat sexuellt umgänge. I doktrinen (Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) framkommer att nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse. Min bedömning är således att nakenbilder inte är en sådan sexuell förbindelse som faller under 6:11 BrB.

Hur hade det varit om nakenbilder hade klassificerats som en sexuell förbindelse? Enligt lagens nuvarande utformning är det inte olagligt att sälja sex, endast köpa sex. Din fråga är dock om en uppmaning, som i det här fallet, kan falla under uppvigling. Uppvigling innebär att någon muntligen, inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller söker förleda till brottslig gärning, enligt 16 kap. 5 § BrB. 6:11 BrB har således ett rekvisit på att gärningen ska ske till allmänheten, vilket innebär att det inte endast ska var riktat till en krets av personer som är både liten och sluten. I det här fallet kan inte gärningen anses vara uppvigling, då det endast är riktat till en person. Denna gärning kan dock falla under termen brottsprovokation, men detta är inte olagligt i Sverige. Brottsprovokation innebär att en privatperson provocerar en annan person att begå ett brott. Detta är som sagt inte olagligt i Sverige, om inte personen medverkar till brottet. När det gäller sexköp, kan inte personen som säljer sex anses medverka till brottet då det inte är olagligt att sälja sex. Om en person säljer sex, är dess agerande nödvändig för att brottet ska kunna uppstå och kan således inte dömas för medverkan till sexköp.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?