Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?

Hej!

Jag har nyligen lämnat in en tentamen på Göteborgs universitet och vi fick svaret från lärarna att om inte minst 70% av eleverna lämnar in kursenkät så kommer de inte att börja rätta tentan. Är detta ett rimligt krav?

Mvh!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom universitet faller är myndigheter så blir förvaltningslagen (FL) aktuell.

Det finns inga regler om exakt hur lång tid universitetet får ta på sig för att rätta tentor. Det finns emellertid regler om att myndigheter ska handlägga ärenden så snabbt och effektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts (9 § FL). Exakt hur många dagar som är tillräckligt snabbt och effektivt framgår inte, men Justitieombudsmannen (JO) har uttryckt att en tenta bör vara rättad inom tre veckor från tentamenstillfället och senast två veckor innan omtentamen (JO 1991-07-18 dnr. 3980–1990). Detta kan dock variera något beroende på kursens längd och omfattning. De flesta universitet har dock riktlinjer om att tentor ska rättas inom tre veckor som de då är skyldiga att följa. Såvitt jag vet tillämpar Göteborgs universitet dessa riktlinjer om tre veckor. Du kan för att vara säker dubbelkolla det med din institution.

Att lärarna skulle sätta upp ett krav om att inte börja rätta tentorna om inte 70% av eleverna lämnar in kursenkäten skulle alltså strida mot förvaltningslagen och JO:s beslut om det tar mer än tre veckor. Universitetet är skyldiga att rätta tentorna inom denna tid oavsett om deras krav skulle bli uppfyllt eller inte.

Jag skulle rekommendera dig och dina kursare att först prata med dina lärare. Om ni inte når framgång med det skulle jag rekommendera er att ta kontakt med studentkåren, prefekten (eller liknande chef) och rektorn i tur och ordning. I sista hand kan du skicka in en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Om du behöver vidare hjälp med ditt ärende rekommenderar jag dig att ta kontakt med våra duktiga jurister. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alva LindsjöRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”