Kan Tyskland kräva svensk medborgare för skuld från bortgången förälder?

Min mor, som var tysk medborgare, fick kort före sin död i nov 2011 ett krav från Finanzamt Neubrandenburg där hon krävdes på en påstådd skatteskuld på 60 000 SEK. Skulden uppkom pga försumlighet av den tyska pensionsmyndigheten genom att man dragit för lite skatt år 2005 och ett par år framåt. Detta upptäckte man alltså nov 2011 och ställde krav om återbetalning. Min mor bestred skulden och dog mindre än 5 månader senare. Min mor var tysk medborgare men bodde i stort sett hela sitt vuxna liv i Sverige och hade inga kontakter med Tyskland förutom änkepensionen och hon dog i Sverige 4 maj 2013.

Efter min mors bortgång Började Finanzamt Neubrandenburg kräva mig på pengarna. Jag har bott i Sverige sedan 1954, har aldrig arbetat i Tyskland, har ingen kontakt med Tyskland är Svensk medborgare och min mors bouppteckning är gjord enligt svensk lag.

1 Hur kan de komma på iden att kräva mig. Ett krav på dödsboet hade varit förståeligt.

2 Finns det inge preskriptionstid på skatteskulder i Tyskland. Skulden har dessutom orsakats av försumlighet från en tysk myndighets sida.

3 Finanzamt Neubrandenburg har begärt handräckning från svensk kronofogde.

4 Vad ska jag göra? Jag har absolut ingenting med min mors skatteskulder att göra. Bouppteckningen visade på en brist på 1500 kronor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Eftersom din mor gick bort före den 17 augusti 2015 kommer hon att hamna under de gamla reglerna. Då din mor hade hemvist i Sverige är det svenska regler som tillämpas på bouppdelning och arv, enligt vilka du inte kan ärva din mors skulder utan det är dödsboet som betalar för din mors skulder så långt pengarna räcker till.

Det finns en reservation till den här slutsatsen och det är om det har blivit bedömt att din mor hade en närmre anknytning till Tyskland på grund av någon omständighet som inte har framkommit från frågan, i så fall är det tysk lag som ska tillämpas, eller om hon i sitt testamente ha begärt att tysk lag ska tillämpas.

Så som EU-reglerna ser ut idag finns risken att arvingar blir återbetalningsskyldiga för sina föräldrar om de var utlandssvenska beroende på hur regelverket ser ut i den medlemsstaten föräldern kom ifrån. I Tyskland ser reglerna ut på det sättet att om du inte har avsagt dig din mors arv så ärver du dessutom skulderna, vilka du blir betalningsskyldig för, se punkt 8 https://e-justice.europa.eu/content_succession-166-de-sv.do?member=1#toc_8

Sammanfattningsvis så är det felaktigt att du ska bli personligt återbetalningsskyldig för din mors skulder eftersom du lyder under svensk lag och din mor gick bort innan den 17 augusti 2015.

Vad du kan göra är att först kontakta Kronofogden och fastställa att handräckningen verkligen är ägnad åt dig och inte dödsboet, eftersom brevet kommer att vara adresserat till dig (vilket kan vara lite missvisande). Vidare om det är så att handräckningen är riktad mot dig kan du bestrida den hos Kronofogden, antingen skriver du "Jag bestrider" på delgivningskvittot eller så skriver du till Kronofogden och underrättar de om att du bestrider handräckningen. Ett bestridande måste du göra inom tidsramarna för föreläggandet, annars kan Kronofogden inte ta hänsyn till det. Om det är för sent för att bestrida och Kronofogden inte drar tillbaka handräckningen får frågan avgöras i Tingsrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”