FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen30/03/2022

Kan tweets och chattar utgöra allmänna handlingar?

Hej, jag är journalist/mediekonsult och utbildar ledningsgrupper, chefer och experter i (vanligen) offentlig tjänst; regioner, kommuner, statliga myndigheter.

Jag har fått frågan om offentlighetsprincipen definierar även chattar, sms och twitter som allmänna handlingar och därmed skall lämnas ut vid begäran efter sedvanlig sekretessprövning. Kan ni svara?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Svar

En allmän handling behöver både vara en "handling" och "allmän". Med en handling avses en framställning i skrift, bild, upptagning som endast med hjälp av tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt, (2 kap. 3 § Tryckfrihetsförordningen). Det måste alltså finnas en bärare av fysisk information, t.ex. ett sms eller e-mail. För att en handling ska bedömas vara allmän krävs det att den förvaras hos myndigheten och antingen är inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen). Kammarrätten har även fastslagit att det är avgörande för att något ska klassas som allmän handling om meddelandet har någon koppling till kommunens verksamhet (KR Sundsvall 195-09). Det ovan nämnda borde innebära att även chattar och tweets kan utgöra allmänna handlingar, då de kan anses som handlingar och beroende på omständigheterna också kan anses vara allmänna.

E-delegationen har framställts riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier från 2010. Härav framgår bl.a. att det bör sättas upp interna regler för vem får uttala sig för myndighetens räkning på sociala medier och anställda borde inte uttala sig för myndighetens räkning från privata konton. Det framgår även att allt som myndigheten skriver (för egen räkning) på sociala medier blir allmänna handlingar som måste sparas och kunna lämnas ut till allmänheten. Däremot behöver inte exempelvis tweets diarieföras var för sig.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus LagerquistRådgivare