Kan två testamenten gälla vid sidan av varandra?

Min man och jag har äktenskapsförord och inbördes testamente som reglerar att hans barn ärver honom och mina barn ärver mig. Vi har inga gemensamma barn men en gemensam fastighet.

Innan vi gifte oss (vi var då särbos) skrev jag ett personligt testamente där min numera nyblivna man ärvde en summa pengar. Är detta testamente giltigt trots det inbördes testamentet? Det personliga skrev jag själv och innan vi upprättade det inbördes testamentet.

Jag vill gärna att min man ska ärva en del pengar av mig om jag avlider och det finns "över" när mina barn fått sina laglotter. Kan jag låta saken vara som den är eller måste jag skriva nytt testamente?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör testamenten kikar vi närmare på ärvdabalken (ÄB).

Två testamenten kan gälla bredvid varandra

Testamentena kommer i sådana fall vid en rättslig prövning att tolkas utifrån testatorns vilja, dvs. vad den som skrivit testamentena avsett med skrivelserna (11 kap. 1 § ärvdabalken).

Skulle testamentena på någon eller några punkt(er) överlappa varandra på ett motsägelsefullt vis, är det troligt att det senaste testamentet vinner företräde. Testatorns vilja tycks ju därigenom ha ändrats.

Om det skulle vara fallet finns det vidare starka skäl för att anse att det äldre testamentet återkallats genom upprättandet av det senare (10 kap. 5 § ärvdabalken).

Motsäger sig testamentena däremot bara på vissa punkter har Högsta Domstolen i flera fall valt att bortse endast från dessa punkter.

Baserat på det du angett i omständigheterna till din fråga framstår det som att ni genom det testamentet ni upprättade tillsammans avgett en vilja om att er respektive kvarlåtenskap ska tillfalla era egna barn helt och hållet, varför ditt tidigare testamente får anses överskrivet.

Mitt råd

Om du vill att din nuvarande make ska ärva dig eller en del av din kvarlåtenskap gör du därför bäst i att upprätta ett nytt testamente, förslagsvis där allting regleras i ett och samma dokument, så riskerar det inte att bli någon tvist framöver, åtminstone inte avseende konkurrerande testamenten.

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning