Kan två föräldrar sälja ett hus till underpris till ett av sina barn utan att det andra barnet kan göra anspråk på en del av husets värde?

2017-06-06 i Laglott
FRÅGA
Hej .Vi är 2 barn varav det ena har valt att ta avstånd till föräldrarna sedan 8 år tillbaka.Nu vill min far sälja huset till mig för en mindre summa pengar, då han har insjuknat i cancer och mor orkar inte sköta det, så jag som son har hållet huset flytande med renoveringar och städning osv i många år.Hur fungerar arvsrätten i ett sånt här fall ? Kan dom sälja huset till mig under taxeringsvärde utan att barn nr 2 gör anspråk ? Mvh / Nils
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkter

Som bröstarvingar tillhör du och ditt syskon första arvsklassen och därmed så är utgångspunkten att ni ska ta lika lott i arvet efter dina föräldrar, eventuella övriga släktingar tar inte del av arvet så länge ni är i livet. Dina föräldrars kvarlåtenskap ska alltså delas på hälften mellan er.

Som jag ser det så finns det två regler för ditt syskon att åberopa för att göra anspråk på en del av husets värde i samband med dina föräldrars bortgång. Båda reglerna handlar om gåvor. Vid en försäljning till underpris så ses skillnaden mellan marknadspriset och det betalade priset som en gåva.

Förskott på arv

Den första regeln handlar om förskott på arv. Det som en arvlåtare under sin livstid har givit bort till en bröstarvinge ska avräknas på dennes arv om inte arvlåtaren har uttryckt något annat. Om det inte finns ett gåvobrev eller liknande som styrkar att dina föräldrars vilja är att gåvan inte ska utgöra förskott på arv så finns det en risk att den kommer att räknas av på ditt arv. ÄB 6 kap. 1 §. Här finns alltså en möjlighet för dina föräldrar att upprätta ett skriftligt dokument och klargöra att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

Det förstärkta laglottsskyddet

Den andra möjligheten utgörs av en regel som kallas för det förstärkta laglottsskyddet. Varje bröstarvinge har en laglott som utgörs av halva arvslotten. Detta är den del av arvet som inte kan testamenteras bort. Vissa typer av gåvor kan likställas med ett testamente och om en sådan gåva medför att en bröstarvinge inte får ut sin laglott så kan denne precis som vid ett testamente begära så stor jämkning av gåvan så att laglotten kan utgå. ÄB 7 kap. 4 §.

Vilka gåvor kan då likställas med testamente? Sådana gåvor som givits bort strax innan arvlåtaren går bort samt sådana gåvor som arvlåtaren har haft nytta av fram till sin död omfattas av regeln. Om dina föräldrar fortsätter att nyttja huset som vanligt efter en försäljning så ökar risken att denna regel blir tillämplig och om det inte finns tillräckligt mycket annan egendom i dödsboet så kan du bli skyldig att återlämna så mycket av gåvan att ditt syskon kan få ut sin laglott. Om det finns särskilda skäl emot att tillämpa regeln så kan en domstol avstå, men detta får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Bedömningen av gåvans värde ska ske när boet är utrett, alltså i samband med bouppteckningen. Det är alltså marknadsvärdet på huset vid denna tidpunkt som blir avgörande. Från detta belopp så får du avräkna nödvändiga kostnader som du har haft på huset samt investeringar som har höjt husets värde.

Det ska tilläggas att denna regel inte aktualiseras om inte ditt syskon åberopar den inom ett år från bouppteckningens avslutande. Om era föräldrar är gifta så är det inom ett år från bouppteckningen efter den först avlidne föräldern som gäller.

Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94327)