FrågaPROCESSRÄTTDomstol21/07/2020

Kan tingsrätten avvakta med att skicka ut en dom?

Hej

Jag väntar på en dom som avges klockan 11.00.

Tingsrätten uppger att den kommer att skickas elektroniskt "så fort berörda parter fått del av den".

Är detta korrekt? När domen blir offentlig blir den väl det utan turordning. Vad gäller annars tidsmässigt som acceptabel väntetid?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!

Som jag förstår det så har du vid detta lag eventuellt redan fått domen skickad till dig. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns en turordning för att få ut domar vid tingsrätten, och i sådana fall hur länge tingsrätten får låta dig vänta.

Allmän- och offentlig handling

Domar hos en tingsrätt är allmänna handlingar som vem som helst får begära ut (2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF)). Men innan en allmän handling lämnas ut hos en myndighet, måste myndigheten göra en sekretessprövning och kontrollera så att den inte bör sekretessbeläggas enligt lag (främst offentlighets- och sekretesslagen (OSL)). Det finns olika anledningar till att sådana handlingar kan sekretessbeläggas, exempelvis för att skydda enskildas personliga förhållanden (21 kap. OSL), för att skydda de allmänna intresset (15-20 kap. OSL), eller för att skydda vissa uppgifter om enskildas personliga förhållanden på grund av brottstypen (35 kap. 12-13§§ OSL).

Hur snabbt måste domstol lämna ut domen?

Att domstolen avvaktar med att skicka ut en dom kan alltså bero på att den måste genomgå en sekretessprövning enligt ovan. Det kan även vara av praktiska eller tekniska skäl att vissa får en handling före en annan, men jag har svårt att se att parterna måste ta del av domen innan allmänheten får ta del av den.

Generellt sett är alltså domar offentliga och ska lämnas ut skyndsamt, så snart som möjligt (2 kap. 15§ TF). Detta kan dock ske mot en avgift. Enligt praxis ska allmänna handlingar lämnas ut skyndsamt inom högst några få dagar. Det finns även bestämmelser om utlämnande av domar till främst parter i målet, i Förordningen (2003:234) om tiden för utlämnande av domar och beslut m.m. Justitieombudsmannen (JO) har tidigare kritiserat domstolars handläggningstider kring utlämnande av allmänna handlingar. I ett rättsfall kritiserar JO en rådmans beslut att avvakta med att skicka en dom till en journalist innan parterna hunnit få del av domen (JO 2006/07 s. 517). Detta för att domen inte skulle publiceras i tidningen innan parterna fått del av den av länsrätten. Att parterna inte fått del av domen ansågs alltså inte i detta fall vara en godtagbar anledning att inte skicka domen till beställaren direkt.

Sammanfattningsvis

Nu framgår det inte av din fråga om din dom avser ett tvistemål eller brottmål, eller om du är part i målet eller inte, men min uppfattning är att det inte finns något kösystem för att få ut allmänna handlingar. Tingsrätten är dock skyldiga att först pröva om en allmän handling anses vara offentlig och om den därmed kan lämnas ut. Handläggningstiden för beställningar av allmänna handlingar är olika, men utgångspunkten är att det ska ske skyndsamt, och enligt praxis är detta högst några få dagar. Du kan vända dig till tingsrätten och fråga på vilka grunder de avvaktar med att skicka ut domen. Om svaret du får är oacceptabelt kan du vända dig till Justitieombudsmannen och göra en anmälan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”