Kan tidigare brottslighet utgöra ett hinder för uppehållsrätt?

2019-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min blivande sambo vill ansöka om uppehållstillstånd så att han kan flytta hit och bo med mig då han just nu bor i Serbien där han även är medborgare. Jag har ett jobb och kan försörja oss båda och jag hyr lägenhet i andra hand. Men vi har lite funderingar då han har blivit dömd för brott här i Sverige till fängelse i 1 år och 3 månader. Han har suttit av straffet och har nu åkt hem igen. Jag undrar egentligen om det kan bli så att vi får avslag på grund utav det? Jag har försökt hitta ett svar men finner ingenting. Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppehållsrätt i Sverige?

En EU-medborgare har uppehållsrätt i ett annat EU-land om denne är ekonomiskt aktiv eller har en familjemedlem som är ekonomiskt aktiv. Eftersom du har arbete i Sverige räknas du som ekonomiskt aktiv. Detta framgår av 3 a kap. 1 § och 3 a kap. 3 § Utlänningslagen (UtlL). En sambo är att se som familjemedlem i lagens mening och därmed är har din sambo uppehållsrätt på denna grund.

Avvisning med hänsyn till allmän ordning och säkerhet

Tidigare brottslighet kan utgöra ett skäl för avvisning eller utvisning. Enligt 8 kap. 11 § UtlL får en medborgare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller en familjemedlem till en EES-medborgare avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inresan av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Enligt 8 kap. 12 § UtlL får en tidigare dom i ett brottmål inte i sig själv får utgöra skäl till avvisning utan det krävs att det finns en faktisk hotbild mot samhället. Högsta domstolen har fastslagit att detta innebär att medborgarens personliga beteende måste utgöra ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen och som går utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär (se Högsta domstolens avgörande NJA 2014 s 415 om utvisning). Vid bedömningen ska även ålder, hälsotillstånd, familjesituation, ekonomiska situation samt sociala och kulturella integrering i Sverige tas i beaktande (se 8 kap. 14 § UtlL). Beträffande utvisning gäller 8 a kap. 5 § UtlL.

Sammanfattningsvis kan inte endast en tidigare dom i brottmål utgöra ett skäl för avvisning. Ifall det inte finns andra skäl eller något i hans dom som talar för avvisning med hänvisning till allmän ordning och säkerhet är det osannolikt din sambo inte skulle ha rätt att flytta till Sverige.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll