Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

2020-11-23 i Testamente
FRÅGA
Kan jag skriva testamente till gemensamma barns fördel före efterlevande make?Vill att barnen ska få hela min andel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att frågan handlar om arv och testamente kommer Ärvdabalken (ÄB) bli det tillämpliga lagrummet.

Som huvudregel ska vid ena makens bortgång efterlevande make ärva all egendom med fri förfogande innan gemensamma barn, det framgår av den legala arvsordningen (3 kap. 1§ ÄB). Dock finns det ett undantag från den legala arvsordningen vilket är testamente, som är det andra alternativet för att fördela arv.

Genom att skriva ett testamente bortgår du från den legala arvsordning, du kan välja genom testamentet att fördela ditt arv så som passar dig bäst. I ditt fall kan du föreskriva att dina barn ärver direkt, vilket kommer betyda att din makes rätt att ärva försvinner och dina barn ärver allt i händelse av din bortgång.

Dock finns det ett undantag till testamentet. Det är en sorts skyddsregel för efterlevande make som innebär att denne har rätt att ur kvarlåtenskapen vid ena makens död sammanlagt få ut egendom som är värd 4 gånger prisbasbeloppet. Alltså efter fördelningen av giftorättsgods ska efterlevande makes enskilda egendom plus dennes andel av giftorättsgodset uppgå till 4 gånger prisbasbeloppet (2020 är prisbasbeloppet 47300 kr, alltså 47 300 * 4= 189 200). Ifall efterlevande makens sammanlagda egendom understiger beloppet har denne rätt att dra av resterande del från barnens arv för att det ska bli 189 200 kr. Men ifall efterlevande make redan har den summan eller mer så förblir hen arvslös. (3 kap. 1§ andras stycket ÄB)

Sammanfattning

Du kan genom ett testamente skriva över hela din egendom till dina barn vid händelse av din bortgång. De kommer då få allt och efterlevande make kommer bli utan arv ifall hen inte tas upp i testamentet, dock måste dennes sammanlagda egendom efter bodelning vara mer eller lika med 4 gånger prisbasbeloppet. Annars får hen dra av skillnaden från barnens arv för att få den summan.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Nähar Abdulreza
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91190)