FrågaSTRAFFRÄTTSexualbrott, 6 kap. BrB04/07/2022

Kan Telefonsex anses vara köp av sexuell tjänst?

Är det lagligt att betala någon för sk telefonsex enligt 6 kap. BrB?

Lawline svarar

Det brott som faller närmast betalning av telefonsex torde vara 6 kap. 11 § Brottsbalken (1962:700) köp av sexuell tjänst.

Det är nämligen olagligt att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning enligt 6:11 BrB. Den som gör detta döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Av förarbetena till lagen framkommer att begreppet "Sexuell tjänst" framförallt avser samlag, men att det även kan vara annat sexuellt umgänge (prop. 2004/05:45 s. 107)

Av förarbetena till den tidigare lag som fanns före 6:11 BrB vid namn "Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster", ansågs även "annat sexuellt umgänge" räcka för att rekvisitet "sexuell förbindelse" skulle vara uppfyllt. Detsamma gäller även idag avseende annat sexuellt umgänge. 

Varken av lagtexten eller förarbete framkommer att "telefonsex" avser sådan sexuellt umgänge, sexuell förbindelse eller sexuell tjänst som krävs för att brottet köp av sexuell tjänst ska vara uppfyllt. Av förarbeten framkommer att sådant såsom nakenposering inte omfattas av begreppet sexuell förbindelse. (Prop 1997/98:55 s 137). Detta talar ännu mindre för att köp av telefonsex skulle vara olagligt enligt bestämmelsen 6 kap. 11 § BrB.

Axel StenquistRådgivare